Spyt ud, Mette F.

METTE FREDERIKSEN havde stort set hele befolkningen og et samlet Folketing bag sig, da hun på det historiske pressemøde 11. marts lukkede Danmark ned.

UDEN AT ryste på hånden sagde hun:

– Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode.

NU MELDER spørgsmålet sig. Hvilke myndigheder?

OG HVORFOR har statsministeren ikke for længst svaret på spørgsmålet, som er blevet voldsomt aktuelt efter de seneste dages afsløringer i Jyllands-Posten og Ekstra Bladet?

UMIDDELBART vil man tænke, at myndighederne i det her tilfælde må være sundhedsmyndighederne i almindelighed og Sundhedsstyrelsen i særdeleshed. Det er der, ekspertisen sidder.

MEN I GÅR kunne Ekstra Bladet fortælle, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i en mail til Sundhedsministeriet advarede om, at en omfattende nedlukning kunne gøre mere skade end gavn for samfundet.

BROSTRØMS MAIL blev sendt 1. marts – ti dage før Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. I et centralt afsnit i mailen skriver Sundhedsstyrelsens direktør:

’Der kan være et ufordelagtigt forhold mellem skadelige og gavnlige effekter’ ved at lukke store dele af samfundet for at bremse spredningen af coronavirus.

’Tiltag som begrænsning af forsamlinger samt lukning af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og trafikforbindelser kan have betydelige negative samfundsmæssige og økonomiske effekter,’ skriver Brostrøm, som samtidig gør det klart, at det er tvivlsomt, om tiltagene vil virke.

I SIDSTE uge skrev Jyllands-Posten, at sundhedsmyndighederne – i hvert fald frem til 10. marts 

– ikke anbefalede den omfattende nedlukning af Danmark, som blev besluttet dagen efter.

SÅ HVAD er det for myndigheder, Mette Frederiksen bruger som argument for den politiske beslutning, hun traf? Det bør hun selvfølgelig oplyse befolkningen om.

VI SKAL alle lære af pandemien. Der kan komme en anden runde, eller der kan komme en ny pandemi. Danmark ser ud til at have nogenlunde styr på coronaen i denne omgang. Men der mangler altså 200 milliarder kroner i statskassen, og 48.000 har meldt sig i arbejdsløshedskøen, siden virussen gik i land på vores kyster.

PRISEN FOR et menneskeliv kan aldrig gøres op. Men indholdet i Brostrøms mail indikerer muligheden for, at Danmark kunne være sluppet billigere samfundsmæssigt og økonomisk. Også derfor skylder Mette F. at fortælle, hvilke myndigheder hun i stedet valgte at lytte til. 

302 kommentarer
Vis kommentarer