Stadig en fejl, Frede

I DAG får ti nye medlemmer plads i Den Internationale Olympiske Komité, IOC. Det sker, når kronprins Frederik og hans olympiske kolleger går til stemmeurnerne på IOC’s session i Lausanne i Schweiz. 

SOM EKSTRA BLADET har afsløret, er det en blakket gruppe, som bliver optaget. Flere har været sat i forbindelse med korruption og sortbørshandel med OL-billetter. 

ANDRE HAR slet ingen erfaring med idræt, men er åbenbart alene valgt, fordi de pynter på komitéen, som nu tæller over 100 medlemmer, herunder mange royale og milliardærer.

DET ER snart ti år siden, kronprins Frederik blev valgt ind i IOC. Det blev han, selvom vi på denne plads på det kraftigste frarådede ham at gå i ledtog med en flok mennesker, som i mange tilfælde havde været indblandet i sager om korruption, og som har udvist uetisk opførsel.

KRONPRINSEN er ikke den første, der ikke lytter til vores gode råd. Han er heller ikke den første, der på et tidspunkt fortryder. I det her tilfælde kommer det nok bare for sent. I 2017 lod han sig genvælge for en ny otteårig periode, og dermed jokkede han endnu en gang i spinaten.

IOC ER ikke en folkelig organisation. Det er ikke en platform, hvorfra vores kommende konge kan høste ny popularitet. IOC er et sted, hvor man kan få brændt nallerne. 

DET FORSØGTE kongehusets øverste embedsmænd i 2008 at overbevise kronprinsen om. Hofmarskal Ove Ullerup og kabinetssekretær Henning Fode gik med tilladelse fra dronning Margrethe til vores kommende konge og bad ham så mindeligt om at trække sit kandidatur til IOC.

HVILKET som bekendt ikke skete. Kronprinsen var stædig, men det er synd at sige, at IOC er blevet påvirket i en bedre retning siden dengang. Opfattelsen er stadig, at der er tale om en lukket og udemokratisk forening, som er styret af politiske og økonomiske hensyn frem for de rent sportslige.

MANGE STEDER har vi oplevet et folkeligt opgør mod IOC på grund af de økonomiske krav, der bliver stillet værtsbyerne for de olympiske lege. Derfor har det været umådelig svært for IOC overhovedet at få byer til at søge om OL.http://jppol-ngalb.rootdom.dk:8080/newsgate/images/SmallCode.png 

SÅLEDES var der kun to ansøgere, Paris og Los Angeles, til sommer-OL i 2024 og 2028. De fik så et hver. I mandags stemte IOC om, hvor vinter-OL i 2026 skal finde sted. Der var blot to ansøgere, Stockholm og Milano. Sidstnævnte vandt.http://jppol-ngalb.rootdom.dk:8080/newsgate/images/SmallCode.png

Hvorfor denne modstand? Ja, det skyldes blandt andet, at IOC-lederne stiller så mange urimelige krav. De vil modtages af kongelige og regeringsoverhoveder allerede på landingsbanen, og de vil have egne kørebaner, så de ikke skal holde i kø. Sammen med en række andre uhyrlige betingelser har det fået befolkninger i byer som Hamborg, Oslo og Boston til at sige nej tak til OL og IOC. 

DET BURDE kronprins Frederik også have gjort. 

29 kommentarer
Vis kommentarer