Støjbergs selvmål

DER ER næppe et eneste medlem af Folketinget, der bryder sig om barnebrude. Ingen vil forsvare, at piger helt ned til 14 år bor sammen med langt ældre mænd. Og endnu værre bliver det, når de unge piger bliver gravide.

ALLE KUNNE let fatte, at der var al mulig grund til at gribe ind, da det tilbage i 2015 blev afsløret, at der var utallige barnebrude på de danske asylcentre.

FLYGTNINGESTRØMMEN fra især Syrien skabte nye udfordringer for myndigheder og politikere. Og nye diskussioner. Men når det handlede om barnebrudene, var der enighed.

DEN DAVÆRENDE opposition anført af Socialdemokratiet lagde et voldsomt pres på regeringen og på udlændingeminister Inger Støjberg for at få gjort noget ved tingene.

UMIDDELBART lignede det en frispilning, en bold i dybden, som Støjberg let kunne løbe i mål, men hun formåede at brænde den store mulighed. I stedet valgte hun at være obsternasig og at gøre sagen til symbolpolitik, og nu risikerer hun at ende for Rigsretten.

SOM DEN første minister siden Erik Ninn-Hansen, der blev straffet for sin rolle i Tamil-sagen. Der er flere lighedspunkter mellem de to sager. Ministre, der ikke vil lytte til deres embedsmænd, og som lader symbolpolitik gå foran lov og ret. Magtfuldkommenhed kaldes det også, når folkets tjenere sætter sig ud over lovens bogstav.

STØJBERG-SAGEN er endt i den såkaldte Instruks-kommission, der for tiden er i gang med vidneafhøringer. Skåret til benet handler sagen om, hvorvidt man blot med et snuptag kunne adskille alle barnebruds-parrene, eller om sagerne skulle behandles individuelt.

MINISTEREN ville have snuptagsløsningen, og i en pressemeddelelse, som senere blev til en instruks til myndighederne, hedder det, at ’fremadrettet kan ingen mindreårige asylsøgere bo sammen med ægtefælle eller samlever’.

OMBUDSMANDEN har slået fast, at instruksen var ulovlig, da den var kategorisk og undtagelsesfri. Der skulle med andre ord tages hensyn til den konkrete sag.

EMBEDSMÆNDENE i Udlændingeministeriet advarede Støjberg om, at det ville være i strid med loven at adskille parrene uden individuelle vurderinger. Så meget står klart efter de første dage i Instrukskommissionen.

INGER STØJBERG kunne sammen med et enigt Folketing have tacklet barnebruds-sagen helt uden komplikationer blot ved at behandle sagerne individuelt. I stedet har hun bragt sig i voldsomme problemer, som kan ende med en historisk nedtur.