Strid om voldtægt

FOLKETINGET vil skærpe voldtægtsbestemmelsen. Konkret handler det om, at i fremtiden skal sex, som parterne er uenige om, sidestilles med voldtægt. I dag er juraen skruet sådan sammen, at offeret skal udsættes for vold, tvang, trusler om vold eller være ude af stand til at sige fra, før en gerningsmand kan dømmes for voldtægt.

MEN DEN definition er alt for snæver, har politikerne længe ment. 

Og de får nu støtte af Straffelovrådet, der efter gennemgang af hundredvis af domme anbefaler, at voldtægtsbegrebet udvides.

SOM EN tilfreds justitsminister Nick Hækkerup (S) valgte at formulere det på et pressemøde:

’Vi går over til en situation, hvor sex i Danmark er voldtægt, med mindre begge parter er gået med til det. Det er et stort retspolitisk skridt. Og efter min mening et rigtig godt skridt.’

BAGGRUNDEN er lige så grum og dyster, som den er hårrejsende. 

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd udsættes 6200 kvinder hvert år for voldtægt eller forsøg på voldtægt. Men i 2018 modtog politiet blot 1309 anmeldelser, og af dem førte 87 til dom for voldtægt eller forsøg på samme. Statistikken skriger til himlen. Beretninger i medierne fra kvinder, der har følt sig mistroet og mistænkeliggjort af politiet, er utvivlsomt medvirkende til det lave antal anmeldelser. 

Og de relativt få domfældelser vidner om, hvor vanskeligt det kan være at samle beviser og vurdere ret og vrang.

S-REGERINGENS ’forståelsespartier’ brokker sig over, at justitsministeren ligesom Straffelovrådets flertal anbefaler, at sex mellem parter skal baseres på formuleringen ’frivillighed’. For eksempel mener Enhedslisten, at der skal være tale om ’aktivt samtykke’. Øh, jo. De fleste vil nok mene, at forskellen er den samme.

UANSET HVILKEN formulering, politikerne lander på, må man håbe, at den tiltrængte ændring vil mindske tvivlen om, hvornår der er tale om voldtægt; at folk tænker sig bedre om. Men den nye paragraf ændrer ikke ved, at det i sager med påstand mod påstand, stadig vil være svært at vurdere beviserne.