Sundhedspoliti

ER DET i orden, at en medarbejder fra kommunen uopfordret opsøger bistandsklient Jensen på den lokale bænk og foreslår ham et rygestop-kursus?

OG ER skolen i sin gode ret til at opsøge tykke Peters forældre og anbefale, at drengen får et kursus i, hvordan han kan tabe sig?

ET FLERTAL i Det Etiske Råd siger gud hjælpe os ja til ovenstående spørgsmål og blåstempler dermed en praksis, som flere kommuner har gennemført.

DE TI medlemmer, der udgør flertallet, argumenterer for at opsnuse borgere i såkaldte risikogrupper med at ’forbedre deres sundhedstilstand og dermed også deres levetid og livskvalitet’.

HOLDNINGEN hos flertallet rejser en tsunami af overordnede spørgsmål og deraf følgende principielle diskussioner.

FOR EKSEMPEL: Hvad er livskvalitet for en størrelse? Kan god og dårlig livskvalitet sættes på en formel, der er almengyldig for Hansen i Hirtshals, Rasmussen i Rønne og Vestergaard i Vedbæk? Det må majoriteten i Det Etiske Råd åbenbart mene, for ellers giver holdningen ikke mening.

OG DEN holdning minder mistænkeligt om tankegangen, der gennemsyrede tidligere autoritære regimers erklærede mål med at ensrette befolkningen og slå ned på alle, som ikke marcherede i takt.

IFØLGE flertallet i Det Etiske Råd må enhver, der ikke følger de aktuelt gældende sundhedsregler, være indstillet på at stå til regnskab for sin levevis og forbrug hos en tilfældig myndighedsperson.

I PRAKSIS er der tale om et slags sundhedspoliti, der uden nærmere hjemmel skal have lov til at blande sig i borgernes privatliv og opspore tegn på skadelig livsstil – rygning, alkohol, usund mad og så videre.

ET MINDRETAL i Det Etiske Råd mener ganske fornuftigt, at det omsiggribende sundhedspoliti krænker borgernes privatliv og deres integritet.

DESUDEN peges der på, at der ikke er mange beviser på, at uopfordret indgriben i folks usunde livsstil virker på lang sigt. Altså at der f.eks. er stor risiko for, at en ryger, der ’overtales’ til at kvitte smøgerne, hurtigt begynder at pulse igen.

UANSET hvad flertallet i Det Etiske Råd mener, skal magthaverne holde snotten fra, hvad vi borgere spiser, hvor mange øl vi drikker, og hvor mange smøger vi tænder.

116 kommentarer
Vis kommentarer