Superministeren

SELV OM DET LIGNER en vittighed, så er fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) altså også minister for miljøet.
Men det har hun vist glemt.

I hvert fald skubbes miljøhensyn brutalt til side, hver gang de generer landmændenes produktion. Derfor kaldes hun også ’superminister’ i de kredse.

EN RÆKKE FORSKERE, som har lavet beregninger til regeringens landbrugspakke, stod i går frem i Berlingske og beskyldte Eva Kjer Hansen for at have fordrejet deres tal.

De er blevet anvendt på en så uforsvarlig og misvisende måde, at landbrugspakken kommer til at fremstå som en gevinst for miljøet, selv om landmændene lukker mere kvælstof ud i naturen, hævder forskerne.

SAGEN ER DYBT alvorlig. Hvis ministeren har vildledt Folketinget, er det en overtrædelse af loven om ministeransvar.

Selv afviser hun blankt, men en samlet opposition forlanger hende nu i samråd.

De kræver hendes hoved på et fad, hvis ikke hun har en fornuftig forklaring.

EVA KJER HANSEN er i forvejen hårdt belastet af beskyldninger for at gå landbrugets ærinde.

BT afslørede i sidste uge, at hun har skrevet direkte af fra et notat fra aktivisterne i organisationen Bæredygtigt Landbrug i et udkast til nye regler, der skal gøre det nemmere for landmændene at lede det forurenede vand fra markerne direkte ud i vandløbene.

ORGANISATIONEN har selvfølgelig kvitteret behørigt ved at skamrose Eva Kjer Hansen for at have fjernet ’30 års mørkelygte’ fra dansk landbrug.

– Jeg har bare ladet mig inspirere, forsvarer ministeren sig. Bemærkelsesværdigt nok er hun dog ikke blevet inspireret i samme udstrækning af de mange forslag fra miljøorganisationerne om bedre beskyttelse af vandmiljøet.

INGEN KAN PÅSTÅ, at regeringen har vist synderlig interesse for at beskytte klimaet og miljøet. Tværtimod. Den har skamløst sat ensidigt ind til landbrugets fordel, hvor produktionsinteresser og miljøhensyn støder sammen.

Hvis Eva Kjer Hansen er gået for langt i sin ’kreativitet’ – som forskerne påstår – må regeringens støttepartier medvirke til at fjerne hende som minister. Her gives ingen mulighed for at lurepasse.