Svinestreg

SOM BEKENDT har Dansk Folkeparti (DF) iscenesat sig selv som et meget EU-kritisk parti, der buldrer mod fråseri og bureaukrati nede i Bruxelles.

SÅ MEGET desto mere uheldigt var det, da Ekstra Bladet kunne afsløre, hvordan partiet har søgt og fået tilskud til bl.a. ikke-eksisterende heldagskonferencer om EU. Dette og et utal af andre fiflerier undersøges nu af politiet og EU’s svindelkontor.

MEN SOM det fremgår af Ekstra Bladets nye afsløringer, har EU-revser-partiet ikke kun haft sugerøret dybt nede i EU’s pengekasse. Partiet har også haft fingrene i Europa-Nævnets midler. Vi taler om en kasse, der er øremærket oplysning om Europa, og som udelukkende er finansieret af danske skattekroner.

IFØLGE lokale DF-folk har partiets centrale ledelse i årevis instrueret lokalforeningerne om at sætte et punkt om EU på dagsordenen til diverse grise- og sommerfester.

HVORFOR? Jo, for så var lokalafdelingerne berettiget til kontant tilskud fra Europa-Nævnet. Siden 2010 har DF malket nævnet for 1,8 mio. skattekroner til lokale arrangementer, hvis hovedformål har været gris på gaflen, amerikansk lotteri og hygge frem for oplysning om EU og Europa.

HVOR oplysende indslagene har været, kan diskuteres. En tidligere lokalformand fortæller f.eks., at arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted til en sommerfest holdt et kort indlæg om ’den svenske euro’! I dag husker Bent Bøgsted intet om sit oplæg med den forbløffende oplysning. Det tror vi på.

PARTIETS kreative omgang med Europa-Nævnets penge stinker af systematisk udnyttelse af offentlige midler – altså præcis den slags partiet hævder, at det kæmper imod.

MODSAT skandalen med fifleriet med EU’s penge kan partiets topledelse ikke sparke ansvaret nedad. For først Pia Kjærsgaard og siden Kristian Thulesen Dahl har i egenskab af partiformænd underskrevet regnskaberne til Europa-Nævnet.

DE BÆRER det juridiske, men også moralske ansvar for, at danske skattekroner er blevet brugt på lokale fester og helstegte pattegrise.

INDTIL videre holder Kjærsgaard og Thulesen Dahl kæft. Det bliver svinestregen kun værre af