Tak til kommissionen

 

STATSLØSEKOMMISSIONEN barslede i går med sin rapport, og den er ikke munter læsning for danskere, der forsøger at bevare tilliden til statsadministrationens kompetence og anstændighed.

Rapportens konklusionen er klar:

DANMARK handlede fra 1991 til 2010 i strid med internationale konventioner over for statsløse. Vi taler om FN-konventioner, som Danmark har tiltrådt og barokt nok for mere end 50 år siden var blandt initiativtagerne til at få indført. De indebærer, at statsløse født i Danmark skal have deres sag behandlet efter lempeligere betingelser.

Det blev de ikke, men kommissionen konkluderer, at der til 2007 var tale om uagtsomme tjenesteforseelser. Det handlede med andre ord om inkompetence.

VÆRRE BLIVER det fra 2008 til 2010. Her var Integrationsministeriet blevet opmærksom på, at behandlingen af ansøgninger ikke var i overensstemmelse med konventionerne. Alligevel fortsatte denne praksis.

Som om ministeriet havde indført sin egen politik på området uden om Folketinget. Som om ingen i ministeriet havde hørt om Tamilsagen.

Kommissionen konkluderer, at to embedsmænd kan drages til ansvar for deres rolle i sagen:

Daværende departementschef Claes Nilas og afdelingschef Kim Lunding. Integrationsminister Inger Støjberg (V) har nu fritaget de to embedsmænd fra tjeneste, men dem kommer vi med sikkerhed til at høre mere fra.

BIRTHE RØNN HORNBECH (V) var integrationsminister, mens ministeriet bevidst blæste på reglerne. Hun måtte gå af i 2011 på grund af skandalen, men slipper i rapporten nådigt.

Hun var åbenbart ikke ret god til sit job, og hun kritiseres for i halvandet år at have haft kendskab til de graverende problemer uden at orientere Folketinget, men ellers ...

Man kan have en fornemmelse af, at kommissionen ikke har haft store forventninger til ministre.

STATSLØSEKOMMISSIONEN har samlet omkring 60.000 dokumenter, afhørt rundt regnet 50 vidner og brugt fire år på at lave rapporten.

Var det så indsatsen værd?

Ja. Hvis embedsmænd kan føre politik uden om Folketinget, og hvis en minister kan skjule central viden for de folkevalgte, så lander vi i en bananstat, hvor statsadministration og regering handler efter forgodtbefindende uden demokratisk kontrol.

Derfor er det godt, at Statsløsekommissionen nu har blotlagt svineriet. Og derfor er det så pinagtigt, at et smalt flertal i Folketinget har skrottet Irak-kommissionen.

112 kommentarer
Vis kommentarer