Til kamp mod ’djøffokratiet’

Så er fyringerne i Rigspolitiet sat ind. Hvilket man må bifalde.

Rigspolitiet er en arketype på de senere års forvaltnings-tragedie i Danmark. Et knopskydende ’djøffokrati’, hvor overadministration er vokset den egentlige opgave over hovedet.

Politiets opgave er som bekendt lov og orden. Politiet skal komme, når man ringer efter dem. Dette har været et problem siden den store politireform i 2007, hvor man reducerede landets politikredse fra 54 til 12 og lukkede 40 procent af landets lokale politistationer.

Mette Frederiksen vil nu halvere Rigspolitiet. Ikke mindst for at kunne veksle kolde hænder til varme ved at oprette 20 nye nærpolitistationer rundt om i landet.

Et himmelfald af en protest er naturligvis også sat ind.

Eksempelvis har Politiken et interview med en de akademiske medarbejdere, der i torsdags fik en fyreseddel. Medarbejderen forklarer, at han i hvert fald ikke har lavet pseudoarbejde. For han har været ’udlånt fra koncernstyring til det nationale forebyggelsescenter. Her har han lavet vejledninger for tryghedsopfølgninger for borgere, som kan bruges ude i de lokale politikredse.’

’Vejledninger for tryghedsopfølgninger’. Folk, der udfører pseudoarbejde, er, som det fremgår, oftest ikke selv klar over det.

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, er også himmelfalden: ’Jeg kan ikke finde mange i dansk politi, som ikke spiller en vigtig rolle, eller som har svært ved at få otte timer til at gå,’ siger politiforbundsformanden til Berlingske og kalder statsministerens melding om en halvering af administrationen ’barsk’ og ’brutal’. ’Der går mennesker rundt med meget ondt i maven lige nu,’ siger Oxfeldt.

Man må anholde Oxfeldts vidtløftige forhold til, hvad otte daglige timer i dansk politi rettelig bør bruges på. Og ’barsk’ og ’brutal’ er vel snarere meldingen til borgere, der ved indbrud, tyveri eller overfald ringer forgæves efter politiet, fordi man prioriterer ’vejledninger i tryghedsopfølgninger’ højere end at opklare forbrydelser. Dertil bør ’ondt i maven’ vel rettelig være forbeholdt de ofre, der gennem mere end ti år har haft store vanskeligheder med at få optaget rapport om ulovligheder eller overgreb begået imod sig.

Statsministeren vil handle på sine ord fra åbningstalen i Folketinget. Her talte hun imod new public management, nævnte begrebet pseudoarbejde og undrede sig over Rigspolitiets omfang.

Hvad angår halveringen af Rigspolitiet, er vi nogle, der holder øje med, om der på dette område bliver overensstemmelse mellem, hvad regeringen siger, og hvad den gør.