Tilbage til før

I DAG ønsker vi os alle sammen tilbage.
Selv new public management-politikerne og embedsmændene, som over det sidste årti har molesteret Skat og dermed sat milliarder af vores kroner over styr, drømmer garanteret om det. Om dengang, de to eneste sikre ting i livet var skatten og døden.

DET ER EN skandale at have tabt milliarder. Og det er på sin plads med en skattekommission.
Men den helt store katastrofe i skattesagen er i virkeligheden, at geskæftige politikere i løbet af et årti har forvandlet tillidssamfundet Danmark til mistillids-samfundet Danmark.

INGEN ANDRE nationer har som Danmark kunnet prale af at have så udstrakt tillid borgerne imellem. Hvilket var godtgjort af undersøgelse på undersøgelse. Samfundsforskere har ligefrem hævdet, at netop social kapital målt som tillid har været 'the missing link' i forklaringen på, hvorfor Danmark er så rig.
Men mister man både respekten for og tilliden til statens væsentligste institutioner, er det et skred, der kan koste langt mere end 80-90 milliarder kroner.

I VÆRSTE FALD kan det koste os hele det danske velfærdssamfund. Undersøgelser viser i dag, at over halvdelen af danskerne ikke har tillid til Skat længere. Hvis Skat smider vores penge væk i spandevis, hvorfor så ikke unddrage så meget, man kan slippe af sted med?
Og derpå er det slut med, at brede skuldre bærer store byrder. Der bliver kun ret og ingen pligt. Alle satser på at være nydere, ingen vil være ydere. Og det vil ende i fællesskabets død.

DET STORE HÅB i en skattekommission er følgelig
– ud over at vinde skattekroner tilbage, undgå at tabe flere samt få blotlagt ansvaret – at det statueres, hvor grænsen mellem visionær politik og gedigen administration går.
Lad os ønske os tilbage til et skatteregime styret af nidkære, tvangsneurotiske regelryttere, der med et decideret had til uoverensstemmelser jagter bedragere og skyldnere i systemet.

I DAG ØNSKER vi os tilbage til dengang, politikere havde tillid hertil. Til dengang, vi fandt ikke bare døden, men også skatten sikker.