Trumps triumf

USA ER MERE splittet end nogensinde. Opdelt i to lejre, som bekæmper hinanden med alle midler.

’Shame on you’, råber halvdelen af befolkningen mod de senatorer, der natten til i går godkendte Trump-kandidaten Brett Kavanaugh som højesteretsdommer og dermed sørgede for republikansk flertal i nationens øverste retsinstans.

DE NI DOMMERE, der er valgt for livstid, skal beskytte landets forfatning. De har enorm magt og kan fortolke og forkaste forbundslove om f.eks. abort og våbenkontrol.

Vreden er voldsom hos demokraterne, fordi Kavanaugh blev godkendt, selvom tre kvinder med psykologiprofessoren Christine Blasey Ford i spidsen anklager ham for seksuelle overgreb tilbage i tiden.

HARMEN BLIVER ikke mindre af, at præsident Trump har forsøgt at latterliggøre Ford og erklæret, at ’der findes ingen med en pinligt ren fortid som Brett’.

HERHJEMME HAR VI heldigvis et helt andet – og uafhængigt – system for dommerudnævnelser, selvom en del politikere gennem årene har talt varmt for at ændre strukturen, så dommerne kommer til at genspejle en politisk dagsorden som i USA.

I Danmark har vi valgt en model, hvor politikerne stort set er helt ude.

DET ER DOMSTOLENE selv, der indstiller udnævnelser. De går så videre til et dommerudnævnelsesråd, som består af dommere fra alle retsinstanser samt advokater. Rådet kommer med en indstilling til justitsministeren, som godkender og underskriver.

I princippet kan ministeren forkaste en indstilling, men det er aldrig sket. Og kommer forhåbentligt aldrig til at ske.

DER HAR I PERIODER været kritik af, at danske dommere bliver rekrutteret fra samme (høje) samfundslag, men det har man prøvet at justere ved at pege på advokater og universitetsforskere som egnede emner.

Problemet er bare, at egnede advokater kan tjene fem gange så meget som praktiserende. Så deres interesse har ikke været overvældende ...

MEN PÅ TRODS AF, at den danske praksis for dommerudnævnelser ikke er perfekt, er den dog langt at foretrække frem for det amerikanske vanvids-system.

Vore politikere gør, hvad de kan, for at opdele Danmark i en blå og en rød lejr. Netop derfor er det vigtigt, at dommerne er farveblinde og kun forholder sig til den rene jura.