Udvisning anses nu for nødvendig

EN MYTE BØR aflives, når det gælder kriminelle indvandrere.

Det har i årevis været et ofte afsunget omkvæd, at det danske retsvæsen i en uafbrudt eftergivende strøm har tjent som en forstående skulder at græde ud ved for disse kriminelle.

ONSDAG FIK VI et vidnesbyrd om, at det er løgn. En 16-årig pakistansk dreng blev udvist af Danmark for overfald med kniv på Bakken nord for København.

Østre Landsret valgte at skærpe sanktionen markant i forhold til byretten. Her var der ingen udvisning. Drengen var 15, da forbrydelsen fandt sted. Offeret var en dreng på 14, som fejrede blå mandag sammen med sine jævnaldrende.

Danske domstole har tidligere – i angst for at blive underkendt af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg – taget for meget hensyn til 

forbrydernes rettigheder og for lidt til ofrenes. Det danske Institut for Menneskerettigheder gennemgik forrige år 400 domme fra Menneskerettighedsdomstolen samt Højesteret og Østre og Vestre Landsret, og konklusionen var klar:

DANSKE DOMSTOLE udviste færre, end Menneskerettighedskonventionen tillader. Hvilket må være en overraskelse for de fleste. Vi danskere har altid fået det modsatte at vide. Nemlig at internationale regler om tilknytning forhindrer udvisningsdomme.

Dette sidste er tilsyneladende fortsat udenadslære i Dansk Folkeparti og hos Nye Borgerlige. Men det passer altså ikke længere.

DEN UDVISTE 16-årige er således ingen undtagelse. I november sendte seks ud af syv dommere i Højesteret lederen af banden Loyal To Familia, 32-

årige Shuaib Khan, ud af Danmark.

I begyndelsen af denne måned blev en 26-årig pakistansk statsborger, der havde opholdt sig lovligt i Danmark i ca. 23 år, fundet skyldig i bl.a. vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved et overfald på en fængselsbetjent, som var på vej hjem fra arbejde.

PAKISTANEREN blev ligeledes udvist. Han var tillige tidligere dømt for alvorlig narkotika-kriminalitet. Højesteret udtalte i forbindelse med denne dom, at det efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er afgørende, om ’udvisning må anses for nødvendig i et demokratisk samfund af hensyn til bl.a. den offentlige tryghed, for at forebygge uro eller forbrydelse eller for at beskytte andres rettigheder eller friheder.’

MAN KAN SELVFØLGELIG begræde, at den nye retspraksis har været for længe undervejs. Eksempelvis at den ikke var indført, da Shuaib Khan i 2008 fik en dom på otte år for dødsvold. I så fald var han formentlig blevet udvist for bestandigt. Men der er nu ny praksis i retssalen.

I byretten blev den 16-årige pakistanske dreng idømt fængsel i to år og seks måneder for knivstikkeriet. Landsretten ændrede det til udvisning efter fængsel i tre år og seks måneder. To måneder før overfaldet på Bakken blev den dengang 15-årige dømt for fire røverier. 

Østre Landsret begrundede, at overfaldet på konfirmanden var groft og umotiveret, og at offeret havde været i livsfare. Gerningsmanden kom til Danmark, da han var syv år.

DET BLØDE, tilgivende Danmark har kun milde formaninger og tilbud om støtteordninger til selv hærdede, kriminelle indvandrere, har det ofte lydt. Men det er nye og mere retfærdige tider.

284 kommentarer
Vis kommentarer