Undskyld ulejligheden

Erhvervsministeren, som ikke kunne lide, at man gik hårdt til bankerne. Foto: Philip Davali
Erhvervsministeren, som ikke kunne lide, at man gik hårdt til bankerne. Foto: Philip Davali

DET ER IKKE SVÆRT at forestille sig, at Finanstilsynets kontrol af Danske Bank nærmest er foregået på følgende måde:
Finanstilsynet: – Undskyld forstyrrelsen, men vi har hørt rygter om, at der foregår hvidvask i jeres bank. Det har vel ikke noget på sig?
Danske Bank: – Nej, selvfølgelig ikke. Vi har helt tjek på den slags.
Finanstilsynet: – Det tænkte vi nok. Undskyld ulejligheden.

MISTANKEN OM alt for lemfældig kontrol bestyrkes af et notat fra maj 2017, som tilsynet – paradoksalt nok – selv har udarbejdet, og som Jyllands-Posten har fundet frem.
Heraf fremgår, at tilsynet slet ikke har udnyttet de redskaber til at kontrollere bankerne, som det har haft liggende i værktøjskassen. Som f.eks. at have en observatør med til bestyrelsesmøderne.

NOTATET HAR FÅET flere politikere til harmfuldt at kalde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd, fordi de mener, at regeringen har holdt det skjult for Folketinget.
Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at det ikke var Jarlov, men partifællen Brian Mikkelsen, som var erhvervsminister sidste år.
Og denne var notorisk kendt for at holde hånden over den finansielle sektor – ja, han advarede gentagne gange mod ’bank-bashing’.

SET I DET LYS er det måske forståeligt, at Finanstilsynet undlod at tage de skrappe midler mod bankledelser i brug, men i stedet tolkede de politiske signaler derhen, at man skulle gå på kattepoter.
Konsekvenserne kender vi desværre alt for godt i dag: En hvidvask-skandale, som formentlig ender med at blive verdens største.

FINANSKRISEN afslørede ellers det ene brådne kar efter det andet, men systemet, herunder politikerne, synes intet at have lært.
Tilføjer man milliardskandalen med udbytteskat er der tale om en råddenskab i toppen af samfundets økonomiske kransekage, som er godt i gang med at undergrave tilliden til hele vores system.
En grådighed så farlig, at den risikerer at smadre opbakningen til velfærdsstaten.

RASMUS JARLOV er tvunget til på alle områder at stramme kontrollen med finanssektoren.
Det skal bl.a. ske ved at give Finanstilsynet flere beføjelser og større muskler. Og sørge for, at de bliver brugt.
Også selv om bankerne skulle opfatte det som bashing.
Brian Mikkelsen var notorisk kendt for at holde hånden over den finansielle sektor