Undtagelsestilstand

DET STOD KLART tirsdag aften, da Mette Frederiksen trådte frem foran Danmark påny:

AT VILLE STYRE ting med hård hånd er både på sin plads og en fordel for nationen i denne coronatid. Ingen tvivl herom. Og Mette Frederiksen ser ud til at have talent herfor.

MEN LIGESOM vi på Ekstra Bladet altid ser det som vores opgave i et ’normal-Danmark’ at kritisere magtbrynde – eksempelvis øget overvågning af borgerne – er det også vores job at være på vagt, når ’undtagelses-Danmark’ træder i kraft. Sådan som det er sket i den seneste uge.

METTE FREDERIKSEN har fået en hastelovgivning igennem i Folketinget. Der er visse greb, myndighederne skal have adgang til for at kunne bekæmpe coronavirus effektivt. Men det er vi mediers opgave at granske, om de alle er nødvendige, og tilse, at de ikke misbruges, samt ikke mindst at fastholde, at solnedgangsklausuler effektueres, så snart epidemien er overstået.

HASTELOVGIVNINGEN revideres i november. Men den udløber først i marts næste år.

REGERINGEN HAR i den nye epidemilov åbenbart ændret statens erstatningspligt. Før var der en bredt formuleret erstatningspligt, hvis man eksempelvis forbød forsamlinger over 10 borgere. Nu er erstatning pludselig betinget af ekspropriation.

VEJEN ER DERMED banet for vide beføjelser uden omkostninger for staten. Eksempelvis til lukninger af butikker og arrangementer. Det er nødvendigt nu, ja. Men ikke for evigt

DET VAR DERTIL bemærkelsesværdigt, at regeringen med sit oprindelige lovforslag søgte at tiltvinge sig adgang til folks private hjem uden dommerkendelser. Hvor kom dette ønske fra? Og hvorfor? Men det blev lykkeligvis forhindret af Folketinget mod Socialdemokratiets vilje.

INGEN – selv ikke de fremmeste liberale fortalere
– kan have noget imod, at der sættes beslutsomt og kontant ind mod den fare, der truer nationen og borgerne. Direktøren for den liberale tænketank Justitia, jurist Jacob Mchangama, skriver i Berlingske, at der er tale om drastiske begrænsninger af den personlige frihed, forsamlingsfriheden, den private ejendomsret, bevægelsesfriheden, ret til egen krop med mere.

’UNDER NORMALE omstændigheder ville et sådant de indgreb i grundlovssikrede frihedsrettigheder lede tankerne hen på den fremgangsmåde, som diktatorer bruger for at komme til magten,’ skriver Mchangama, men juristen tilføjer, at ’vi som borgere og samfund er nødt til helt konkret at ofre en del af vores frihed for at forhindre, at tusindvis af de mest udsatte og svage danskere dør, og at epidemien får økonomien og institutioner til at knække.’

SANDT. Vi skal alle gøre, hvad Mette siger i disse dage. ’Undtagelses-Danmark’ må bare ikke blive ’normal-Danmark’.