Væmmelse

Tage Mortensen var chefdirigent i DR's pigekor i årtier. Pigerne på billedet er ikke en del af denne historie, hvorfor deres ansigter er slørede. Foto: Carsten Ingemann/Ritzau Scanpix
Tage Mortensen var chefdirigent i DR's pigekor i årtier. Pigerne på billedet er ikke en del af denne historie, hvorfor deres ansigter er slørede. Foto: Carsten Ingemann/Ritzau Scanpix

Søndag forlod Michael Bojesen, tidligere chefdirigent for DR Pigekoret, sit job som leder af Statens Kunstfond i erkendelse af sit flerårige ledelsessvigt af pigerne i koret i sin tid. Dagbladet Politikens afsløringer af hans magtmisbrugende ledelse fremtvang afgangen.

I dag kan Ekstra Bladet afsløre, hvor – om muligt – endnu mere gennemført modbydelig og sexistisk Bojesens forgænger optrådte i sin ledelse af pigekoret. Der har således været en uhyggeligt nedladende og sexistisk kultur i pigekoret i årtier.

Fire af kormedlemmerne under den ellers berømmede og nu afdøde Tage Mortensen beretter om deres voldsomme oplevelser i dagens avis:

’Det var et rædselsregime. Det var psykisk vold, mobning og ’det at blive gjort usynlig’,’ fortæller et tidligere kormedlem.

Beskrivelserne af dirigentens regime går tilbage til midten af 1960’erne. Dermed tegner der sig et samlet billede af den syge kultur i omkring 45 år. De i dag modne kvinder fortæller dertil om at klage til DR over at blive befamlet, men derpå afvist samt løjet for af DR’s ledelse.

’Der var en masse voksne mennesker omkring koret, som lukkede deres øjne og deres munde for, hvad der foregik. Der er et stort svigt – det vil jeg sige som tidligere kormedlem,’ lyder det fra operasanger Susanne Elmark.

Kulturdirektøren i DR, Henrik Bo Nielsen, er ’fyldt med væmmelse’ over beskrivelserne. Han taler om ’fuldstændig uacceptabel adfærd’. Hvad angår omfang og ansvar, henviser han til den advokatundersøgelse, som Danmarks Radio nedsatte i april med henblik på at undersøge sagen og sig selv.

Vi spørger hermed, om den skam, der i søndags fik Michael Bojesen til at drage konsekvensen af egne handlinger, ikke bør testes på alt og alle, som i årene under både Tage Mortensen og Bojesens ledelse har haft med DR Pigekoret at gøre?

Vi vil, beretningerne fra de tidligere kormedlemmer taget i ed, gerne opfordre til at tage udgangspunkt i, at skam i denne sag må være noget, man i DR giver til hinanden. Vi er også ’fyldt med væmmelse.’ Men vi vil gerne sikre os, at et fuldstændigt og udtømmende opgør med adfærden og dens følger finder sted.