Vi tager dem på ordet

Poul Madsen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Poul Madsen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I AFTEN bliver de sidste ord i denne valgkamp sagt på TV2 . Det er der nok mange, der er glade for. Luften er ligesom gået ud af valgkampen hen over Kristi himmelfartsferien. Der er givet så mange løfter, at vi vælgere dårligt kan rumme flere.

DET har også været den længste valgkamp i 44 år. Men ikke nødvendigvis den dårligste. Første uge blev ganske vist afsporet af Rasmus Paludans vanvid, men da vælgerne, politikerne og vi medier havde vænnet os til ikke at tage hans udmeldinger alvorligt, blev der tid til at diskutere emner, der betyder noget for vores fremtidige liv.

ALDRIG HAR klimaet fyldt så meget. Og det er bestemt ikke kun ’klimatosserne’, der har været optagede af det, som Pia Kjærsgaard hævdede. 

OG DET giver god mening at diskutere klima. For som vi flere gange har påpeget her i Ekstra Bladet: Hvad nytter det at lave kontrol ved den dansk-tyske grænse for at forhindre flygtninge i at komme ind i vores smørhul, hvis Danmark alligevel bliver oversvømmet af vand på grund af klimaforandringerne.

VI HAR også diskuteret velfærd som aldrig før. Hvorfor skal de ældre tigge og bede om hjemmehjælp, og hvorfor kan en mand på 92 år ikke komme på plejehjem?

VI HAR fået en masse løfter om, at de ældres vilkår skal forbedres. Og herfra skal lyde et løfte om, at vi nok skal holde de nyvalgte politikere fast på, at løfterne bliver ført ud i livet, så dem, der har slidt og slæbt hele livet og troligt betalt deres skat, også kan få en tryg og værdig alderdom.

PÅ Ekstra Bladet går vi ikke op i, hvem der kommer til at regere Danmark, og dybest set vil livet heller ikke blive væsensforskelligt, om det er Mette eller Lars, der får til opgave at lede landet. De er enige om mindst 80 procent.

DET, vi til gengæld går op i, er, at Danmark bliver styret med frisind og med omsorg for, at de goder, vi skaber sammen, bliver fordelt, så dem, der har brug for en hjælpende hånd, også får den.

120 kommentarer
Vis kommentarer