Vis mod, Mette

Drop fortiden: Det er svært at udlægge, hvad andre tænker. Men tænker Socialdemokraternes nye formand, Mette Frederiksen, overhovedet noget om flygtninge-situationen? Jeg går ud fra, at flygtninge-tilstrømningen fylder lige så meget hos Mette Frederiksen som hos alle os andre. Men vi ved det reelt ikke. For Mette vil helst ikke tale om flygtninge.

Flygtninge-spørgsmålet har altid martret Socialdemokraterne, så derfor vælger Mette Frederiksen at sige mindst muligt, og når hun endelig tvinges til at sige noget, så holder hun sig til helt generelle og meget kortfattede budskaber såsom ’vi må påtage os en del af ansvaret, men vi kan ikke løse hele problemet’.

Men tænk nu, hvis formanden for Danmarks største parti krøb ud af sit flygtninge-skjul og i stedet gik modigt frem og sagde: ’Selvfølgelig vil vi hjælpe mennesker i nød sammen med resten af Europa.’ Og tænk, hvis hun ikke så flygtninge som et problem, men mennesker, der faktisk kan gavne vores samfund.

De mennesker, der flygter fra Syrien, er ressourcestærke mennesker, ellers havde de ikke overlevet alle de forhindringer, nedværdigelser og strabadser på den lange vej op til os. Langt de fleste er også veluddannede og kunne i dén grad bidrage til en positiv udvikling i mange egne af Danmark.

Men for Mette Frederiksen og Socialdemokraterne er de et problem af taktiske grunde. Mette tør simpelt hen ikke udfordre spindoktorernes formaninger og fokusgruppernes bagstræberiske udsagn.

Jeg tror dog, der er ved at ske et skifte i Danmark, Mette. Lyt ikke til fortiden, men hav modet til at sikre fremtiden. Den kender vi først, når den er der. Derfor skal du være modig nu. Det var dine forgængere i 30’erne. De lyttede ikke til nærige Venstre-bønder og arrogante konservatives ønske om at fastholde arbejderklassen i fattigdom. Derfor fik vi folkepensionen, det sociale sikkerhedsnet og meget mere.

Nu har vi brug for politisk mod til at give dem, der kommer hertil, en mulighed for at skaffe sig en fremtid, hvilket i øvrigt også vil være til gavn for os, der allerede bor her.

64 kommentarer
Vis kommentarer