Reform af 10. klasse volder problemer

Uenighed mellem de to regeringspartier og skarp kritik fra Venstres bagland og folketingsgruppen gør det svært for Bertel Haarder at finde spiseligt kompromis

Regeringen og især Venstre kæmper i disse uger en desperat kamp for at samle politisk flertal for en kontroversiel reform af 10. klasse, der kan komme til at betyde, at årgangen i fremtiden skal målrettes de svageste elever.

Retten for alle til at gå i 10. klasse eller komme på efterskole er hjerteblod for store dele af Venstre. Kritikere, både i folketingsgruppen og i partiets store bagland, står fast på, at det ikke må ændres.

Alt tyder derfor på, at regeringen vil få meget svært ved at samle den nødvendige opbakning i Folketinget.

- Når man vil stille krav om visitation af eleverne i forbindelse med, at årgangen udelukkende skal målrettes de svageste elever, går man virkelig for langt, siger Finn Jakobsen, amtsrådsmedlem for Venstre i Nordjylland.

De to regeringspartier er indbyrdes uenige, og derfor er det uvist, hvornår et konkret udspil kan ligge klart.

Når Venstre holder landsmøde i slutningen af måneden, ventes der en intens debat om emnet.