Engells brevkasse

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne i Ekstra Bladets lørdagsmagasin EKSTRA

(Foto: Claus Bjørn Larsen)
(Foto: Claus Bjørn Larsen)

Hvorfor er Danmark i krig?
Krig er rædselsfuld, og jeg forstår slet ikke, hvorfor Danmark hele tiden skal sende soldater til krige, som ikke kommer os ved. Hvad laver vi i Irak og Afghanistan? Nu taler de om en ny krig i Syrien. Efter min mening har det ikke ført til noget som helst, at Danmark har brugt milliarder af kroner på krige, hvor alt for mange unge er blevet slået ihjel og invalideret. Jeg synes, den nye forsvarsminister Hækkerup og ikke mindst Villy Søvndal er ualmindelig dumme at høre på, når de taler om vores krige, for ingen af dem sender vel deres egne børn i krig? Det er andres børn, der bliver dræbt. Jeg ved godt, du har været forsvarsminister, men synes du, det er i orden med alle de krige, vi deltager i nu?
Hilsen fra Kaj Jensen, Vestervoldgade, Nyborg

Kære Kaj Jensen
Det er et meget svært og et meget personligt spørgsmål, du stiller. For det handler jo om, hvilken rolle vi hver især synes, Danmark skal spille i den internationale udvikling. Skal vi være os selv nok, eller skal vi tage vores del af ansvaret for fælles, vanskelige beslutninger?

Jeg synes, vi skal handle med omtanke, og krigen i Irak brød jeg mig ikke meget om. Ikke fordi jeg hellere ville beholde Saddam Hussein, men fordi det politiske og juridiske grundlag for den danske deltagelse ikke var tilstrækkeligt. Vi handlede uden om FN, Nato, EU og vores nordiske naboer, og vores eget Folketing var dybt splittet. Det var ikke noget stærkt udgangspunkt for at gå sammen med George W. Bush.

Når det gælder indsatsen i Afghanistan er situationen en anden. Her er alle de nævnte forudsætninger opfyldt, og vores folk har ydet en betydelig indsats i forsøget på at skabe et bedre fungerende og mindre truende Afghanistan. Jeg er stolt af den indsats, vores lille land yder -at vi ikke bare lader andre klare de svære opgaver på vores vegne. Med hensyn til Syrien er situationen en totalt anden. Ingen af de forudsætninger, jeg har nævnt, er til stede -og det er i øvrigt heller ikke regeringens politik, at vi skal sende soldater til Syrien.
Venlig hilsen Hans

2,4 millioner for meget
For nylig fik vi at vide, at en stribe VK-ministre blev overbetalt med 2,4 millioner i 'eftervederlag'.

Så vil jeg høre, hvordan den sag er endt? Er det en af dem, som kommer i glemmebogen? For hvis jeg får 10 kroner for meget udbetalt, så er det jo lige meget, hvor meget det koster -de skal bare kræves ind! Men derovre er det jo nok under 'bagatelgrænsen', men jeg håber da, at Lars Barfoed, Karen Jespersen og Hans Christian Schmidt sover godt!
Venlig hilsen Sven Lindgaard

Kære Sven
Du har ret i, det er en meget mærkelig sag, som har haft et underligt forløb.

Forholdet er det, at det var Rigsrevisionen, som fandt ud af, at noget var galt. Revisionen fandt Statsministeriets fortolkning af reglerne for eftervederlag til ministre for vidtgående. Fortolkningen betød, at der kan ske udbetaling af eftervederlag flere gange på baggrund af den samme ministerperiode.

Men Thorning ville alligevel ikke forlange pengene tilbagebetalt. I stedet har hun bebudet, at regeringen vil stramme lovgivningen om ministervederlag, men der er endnu ikke dukket noget forslag op.

Rigsrevisionen og statsrevisorerne har stort set stukket piben ind, og medierne har heller ikke gjort meget ud af den sag.

Så de berørte ministre beholder pengene, og jeg er ret sikker på, de sover udmærket om natten. Ud over dig er der jo ikke andre, der rejser kritik.
Venlig hilsen Hans

De fattige bliver snydt
Jeg har altid betalt til efterløn, men da jeg blev arbejdsløs, havde jeg ikke råd til det mere. Der stod da 52.000 på efterløns-kontoen. Den eneste måde, jeg kunne slippe for at betale bidraget, var at rykke pengene over til en privat pensionsordning. Nu er det så blevet bestemt, at man kan hæve sin efterløn, men det gælder ikke os, der ikke havde råd til at være med hele vejen. Det er da ikke fair, at de fattigste ikke kan få deres penge. Og hvor kan man få en garanti for, at det ikke bliver ændret? Jeg vil hæve min pension, men skal så betale 60 procent, selv om jeg har betalt skat af pengene en gang. Men det skal lige passe, at det øjeblik jeg hæver dem og betaler skatter, ændres reglen, så man kan hæve efterlønsdelen skattefrit som alle andre. Eller hvad tror du, og synes du, det er retfærdigt, at de mest fattige snydes igen?
Lone

Hej Lone
Som du beskriver det, har du fået dine efterlønsbidrag udbetalt efter de almindelige regler. Alle, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan når som helst fravælge efterlønsordningen og få betalt bidragene tilbage. Som hovedregel kan man ikke få dem kontant, men kun få dem overført til en pensionsopsparing. Det skyldes, at pengene har været opsparet i en tilbagetrækningsordning, og det er derfor naturligt, at de fortsat er opsparet i ordninger med lignende formål.

Fordi tilbagetrækningsreformen betyder store ændringer i efterlønsordningen, er der ekstraordinært givet mulighed for, at man i en begrænset periode kan få udbetalt efterlønsbidrag, som man har til gode i a-kassen, på særligt gunstige vilkår.

På den måde kan alle under 60 år, som har efterlønsbidrag til gode hos a-kassen, i perioden fra 2. april 2012 til og med 1. oktober 2012 ansøge om at få efterlønsbidragene udbetalt kontant og på skattemæssigt fordelagtige vilkår.

Personer, der tidligere har fravalgt efterlønsordningen og fået efterlønsbidragene overført til en pensionsordning, har ikke længere bidrag til gode hos a-kassen. De får derfor ikke mulighed for den udbetaling af bidrag på skattemæssigt gunstige vilkår, som følger af tilbagetrækningsreformen.

Det er sådan, reglerne er.
Bedste hilsen Hans

Send dit spørgsmål eller dine kommentarer til engell@eb.dk Vi kan desværre ikke love, at alle for svar, men hver uges vælges 5-6 interessante spørgsmål ud, som hans Engell svarer på i EKSTRA.

0 kommentarer
Vis kommentarer