Engells brevkasse

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne i Ekstra Bladets lørdagsmagasin EKSTRA

(Foto: Claus Bjørn Larsen)
(Foto: Claus Bjørn Larsen)

Helles skattesag
Da det er stykke tid siden, at der har været oplysninger i medierne om, hvor langt fremme forberedelserne er til nedsættelse af den officielle kommission, der skal undersøge visse omstændigheder omkring Thorning-Schmidt og ægtefælles skattesag, kunne det være interessant at høre, om du har informationer, der kan bekræfte, at Justitsministeriets forslag til kommissorium er endeligt godkendt, og om man er begyndt at udpege de personer, der skal have sæde i kommissionen.
Mvh. Svend Erik Hansen

Hej Svend Erik
Folketingets Udvalg for Forretningsordenen har stillet en del spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov om sagen, men man er nu blevet enige, og kommissoriet er klar.

Derefter er det retspræsidenterne for Østre og Vestre Landsret, der skal udpege den landsdommer, som skal lede undersøgelsen. Dernæst skal man finde de øvrige medlemmer af kommissionen. Det har de fået en måned til, og derefter starter selve kommissionens arbejde, når man har fundet lokaler til den.

Selve vidneafhøringerne begynder formentlig først efter sommerferien.
Venlig hilsen, Hans Engell

Hvorfor kan Thor blive minister?
Hvordan foregår det egentlig, når ikke-folkevalgte kommer ind og bliver ministre?Jeg tænker her på, når en menig politiker, der er valgt af befolkningen, ryger ud for at gøre plads til en med meget få stemmer - så som Thor Möger - eller slet ingen stemmer, som vist nok Arne Rolighed for nogle år siden. Er det ikke et problem for demokratiet, at en partiformand så at sige kan 'overrule' de personlige stemmer, som den politiker, der ryger ud i kulden, har fået, til fordel for den person, der ikke er folkevalgt?

Og er der i givet fald et maksimum af 'udskiftninger' til ministerposter på bekostning af folkevalgte folketingsmedlemmer? Her tænker jeg, om eksempelvis Margrethe Vestager rent hypotetisk vælge alle de radikale ministre udefra på bekostning af alle de radikale politikere, som rent faktisk blev valgt ind i Folketinget ved valget?
Med venlig hilsen, Mads

Hej Mads
Det foregår ikke på den måde, du tror. Ministre, som ikke er folketingsmedlemmer, 'skubber' ikke nogen ud. De bliver af statsministeren udpeget som ministre, men har ikke stemmeret i Folketinget (dog taleret). Det er kun de 179 folkevalgte MF'er, der har stemme- og taleret.

Teoretisk set kunne alle ministre udtræde af Folketinget, og i stedet kunne regeringspartierne indkalde suppleanter, men det giver dem ikke flere stemmer i Folketingssalen, for som sagt er det kun medlemmerne, der må stemme. Danmark er på den måde lidt anderledes end flere andre lande, hvor man ikke kan være minister og parlamentariker samtidig, fordi man i disse lande har en klar adskillelse mellem den udøvende magt (regeringen) og den lovgivende (Folketinget).

De radikale valgte for en del år siden at lade deres ministre søge orlov fra Folketinget, og i stedet blev stedfortræderne indkaldt. På den måde fik de radikale flere 'arbejdskræfter' i Folketinget, men det gav anledning til en masse kritik, bl.a. fordi ministre, der ikke er medlemmer af Folketinget, alligevel får et beløb, der svarer til folketingsgagen.

I dag er alle ministre folketingsmedlemmer - bortset fra Martin Lidegaard og Thor Möger Pedersen.
Venlig hilsen, Hans

Ikke til at stole på
Når der præsenteres troværdigheds- og tillidsundersøgelser, er der altid to kategorier, der skraber bunden: politikere og journalister.

Hvor efterlader det vælgerne? Det er en udbredt opfattelse, at politikere ikke er til at stole på. Det samme gælder formidlingen, hvor journalister ofte anses for at være 'nyttige idioter', der ikke gider lave den fornødne research.

Jeg siger ikke, at det rent faktisk er sådan, men det opleves sådan. Og det er selvfølgelig oplevelsen, der er afgørende. En gammel, afsætningsøkonomisk læresætning lyder: 'Et produkt er, som det opleves af konsumenterne'.

En anden læresætning, som jeg går og bilder mig ind, at jeg selv har opfundet: 'Det, der ikke kommunikeres, eksisterer ikke!'

Hvad siger du til det, Hans? Er der basis for forbedringer?
Venlig hilsen, Torben Andersen

Hej Torben
Der er bestemt plads til forbedringer. Men jeg tror, det bliver svært.

I forhold til politikerne vil folk altid være delte - halvdelen kan li' de blå og den anden halvdel de røde. Så alene af den grund vil politikere ligge nede på skalaen.

Journalisters opgave er at afdække sager, at skrive om det ubehagelige. At gå tæt på. Det giver heller ikke mange venner.

Men husk lige på en ting: Selv om jurister ligger langt højere på skalaen, har der konstant altid været flere jurister i fængsel end journalister og politikere. Tænk lige over den.
Bedste hilsener, Hans

Send dit spørgsmål eller dine kommentarer til engell@eb.dk Vi kan desværre ikke love, at alle for svar, men hver uges vælges 5-6 interessante spørgsmål ud, som hans Engell svarer på i EKSTRA.