Engells brevkasse

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne i Ekstra Bladets lørdagsmagasin EKSTRA

(Foto: Claus Bjørn Larsen)
(Foto: Claus Bjørn Larsen)

Hvem betaler formandskabet?
Som flittig læser af Ekstra Bladet og dine gode besvarelser vil jeg gerne høre din mening om vort EU-formandskab. Som vi kan læse i pressen, foretager vores stats- og udenrigsminister med følge mange rejser for at styre formandskabet. Dette betyder vel også, at der løber mange udgifter på kontoen. Er det EU eller de danske skatteydere, der må betale for de store udgifter, der følger med.
Med venlig hilsen, B.O. Hansen, Budstikken 70, Taastrup

Kære B.O. Hansen
Udgifterne i forbindelse med det danske EU-formandskab betales af de danske skatteydere. I modsætning til tidligere -før Lissabon-traktaten -holdes de fleste ministermøder dog i Bruxelles, og landene dækker selv udgifter til rejser, ophold m.v. Under det danske EU-formandskab er der planlagt syv uformelle ministermøder, møder mellem regeringen og EU-Kommissionen og omtrent 90 embedsmandsmøder og konferencer. Det samlede budget for formandskabet bliver 260 millioner kroner. Pengene går blandt andet til leje af konferencefaciliteter, tolkning, transport og kommunikationsaktiviteter.

I 2002 var udgifterne til EU-formandskabet næsten det dobbelte.
Venlige hilsener, Hans Engell

Ud af EU
Mit spørgsmål er kort og godt. Tror du nogensinde vi kommer ud af EU?
Mvh. Martin

Kære Martin
I al korthed: Nej. Det europæiske fællesskab inden for EU er kommet for at blive, og kun en sprængning af EU (hvis f.eks. England går solo og følges af andre) vil kunne ændre på situationen. Men så langt er vi slet ikke.
Venlig hilsen, Hans

En gang konservativ, altid konservativ
Jeg synes, du er en dygtig og kompetent kommentator, men hvordan har du det med at være neutral, når det omhandler partipolitiske spørgsmål. Kan du abstrahere fra det, at du er konservativ, eller blander du tingene sammen? Jeg er klar over, at du er kommentator og så konservativ, men alligevel, hvor meget indflydelse har det på dine kommentarer.
Venlig hilsen, Flemming Franklin Fischer, Nygårdvej 14 D, København Ø

Hej Flemming
Jeg har ikke været medlem af noget politisk parti de sidste 12 år og har i dag ikke mere at gøre med de konservative end alle andre partier. Selv om jeg har en mangeårig baggrund i politik, betragter jeg først og fremmest mig selv som professionel, politisk observatør og kommentator. Jeg vurderer ikke politikere og partier ud fra, om de har ret eller ej -det spørgsmål må vælgerne tage stilling til -men ud fra en professionel vurdering af, om de enkelte politikere og partier på baggrund af deres forudsætninger og holdninger udfører et dygtigt arbejde eller ej.

At jeg selv har været politiker, påvirker ikke mine kommentarer på anden vis, end at jeg rent faktisk ved, hvad der foregår på Christiansborg og kender det politiske 'spil'.

Jeg prøver aldrig at overbevise nogen om, hvem de skal stemme på. Det er politikernes opgave. Og hvor jeg selv stemmer, er nøjagtig lige så meget en privat sag som for alle andre vælgere.
Bedste hilsen, Hans

Hvor er Danmark om 20 år?
Jeg er en almindelig lønmodtager, p.t. uden arbejde, men ved godt mod. Men jeg er nok en af mange, som er træt, meget træt af de folkevalgte, som efter min mening ikke arbejder i landets interesse, men kun i egne interesser. Mange har lig i lasten og er ikke værdige som ledere af vores folkestyre. Når jeg har lyttet til de forskellige partier, er der ingen, som har et bud på/visioner for, hvor vi skal bevæge os hen de næste 20 år! Det er alt sammen kun hovsa-løsninger på kort sigt. Jeg føler, at der bliver ført en meget uansvarlig politik, både fra politisk og erhvervsmæssig side. Politikerne slås for deres taburetter, og erhvervslivet/finansmarkedet viser grådighed for egen vindings skyld. Det kunne være dejligt om en tidligere toppolitiker som dig, Hans, havde et bud på, hvor Danmark står om 20 år, og hvordan vi kommer derhen.
Mvh. Preben Poulsen

Kære Preben
Jeg synes ikke, du har ret. Politikerne tager faktisk udfordringerne alvorligt og prøver også at anvise løsninger. Det er for let at sige, at de ikke arbejder i landets interesse. For det gør de. Både regeringen og de øvrige partier er faktisk ret optaget af landets fremtid, og hvordan vi styrer igennem den økonomiske krise, som kan mærkes både ude på arbejdspladserne, på boligmarkedet, vores opsparing og på mange andre områder.

Jeg synes også, det er værd at lægge mærke til, at regeringen og oppositionen på mange måder er enige om den overordnede 'medicin', hvis det danske velfærdssamfund skal overleve de næste 20 år: Meget stram styring af de offentlige udgifter, reformer på en række velfærdsområder og betydelig satsning på uddannelse, viden og innovation.

Der, hvor vi især vil mærke udfordringen - både i statsligt og kommunalt regi er: Underskud på de offentlige budgetter. Flere borgere på offentlig forsørgelse. Flere ældre, der har brug for hjælp. Færre ansatte til at løfte opgaverne. Udfordringer fra en globaliseret verden, som hele tiden stiller det danske samfund over for nye udfordringer. Det er på de områder, politikerne skal finde løsninger, og det prøver de faktisk.

Jeg vil anbefale dig -en dag, du har tid -at gå ind på Folketingets hjemmeside, folketinget.dk (som i øvrigt er noget forældet ged), og læse nogle af de seneste debatter i Tinget, bl.a. finanslovsdebatten for nylig. Her får du politikernes svar -og uenighed -på flere af de punkter, du nævner.
Bedste hilsen, Hans

Send dit spørgsmål eller dine kommentarer til engell@eb.dk Vi kan desværre ikke love, at alle for svar, men hver uges vælges 5-6 interessante spørgsmål ud, som hans Engell svarer på i EKSTRA.