Dagpengeperioden forlænges

Enhedslisten kan glæde sig over, at det er lykkedes at forlænge dagpengeperioden med et halvt år

Regeringen er klar til at udskyde forkortelsen af dagpengeperioden med et halvt år og sikre, at ingen falder ud af dagpengesystemet i andet halvår af 2012. Det erfarer avisen Politiken.

Efter forhandlinger med Enhedslisten vil der lørdag blive præsenteret en beskæftigelsespakke i Finansministeriet, der fastslår, at dagpengeperioden først skal forkortes fra fire til to år fra januar 2013 for alle på dagpenge.

Dermed forsøger regeringen at imødekomme den kritik, som forkortelsen af dagpengeperioden har afstedkommet i blandt andet fagbevægelsen.

Den nye beslutning vækker glæde i LO hos Ejner K. Holst, der er LO-sekretær for arbejdsmarkedspolitik.

- Det er bestemt tiltrængt, så de mennesker, der stod til at falde ud af systemet til efteråret, bliver reddet. Det giver os luft til at få lavet et moderne og effektivt dagpengesystem, som er langtidsholdbart. Det skal vi tale nærmere om i trepartsforhandlingerne, siger han.

Det var den tidligere, borgerlige regering, der i 2010 besluttede at forkorte dagpengeperioden fra fire til to år i forbindelse med Genopretningspakken.

Forkortelsen skulle være trådt i kraft 1. juli 2012, men selv om den nye regering havde tilkendegivet, at den ville udskyde forkortelsen et halvt år, så ville en restgruppe af dagpengemodtagere stadig kunne falde ud af systemet.

Dem freder man nu også med den nye aftale.

Tiltaget er en del af en større beskæftigelsespakke. Heri vil det ifølge avisen også fremgå, at Enhedslisten får flere af partiets krav på beskæftigelsesområdet igennem.

Blandt andet bliver det gjort helt tydeligt, at kontanthjælpsmodtagere har ret til tre ugers ferie. De får med andre ord en pause fra at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Desuden lempes aktiveringsreglerne ifølge Politikens oplysninger. Det betyder blandt andet, at det fremover bliver lettere for lavtuddannede at uddanne sig, også selv om kurset varer mere end de seks uger, der i dag er den maksimale varighed for et kursus.