EU kværner videre på redningsplan

De europæiske finansministre fortsatte tirsdag diskussionerne om, hvordan EU skal værnes mod en ny finanskrise

Det er ikke kun Grækenland og Italien, som har hjemmearbejde at gøre i forbindelse med gældskrisen i Europa, men også EU's finansministre, der på et møde i Bruxelles tirsdag stadig ikke har fået detaljerne i den store økonomiske redningsplan på plads.

- De forskellige elementer i den samlede redningspakke rykker hen over scenen i forskelligt tempo, og derfor er der ikke detaljer på plads endnu, siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) umiddelbart efter mødet.

Finansministrene diskuterede ifølge Vestager blandt andet, hvordan medlemslandene kan sikre bankerne statsgarantier på de lån, de giver til andre banker, og på den måde optø det fastfrosne marked for lån mellem bankerne.

Statsgarantier til banker er et led i den plan, som EU har foreslået skal skærme regionen mod en gentagelse af finanskrisen i 2008.

- Der er sådan set enighed bordet rundt om at tage den et skridt videre end i 2008 og sige, at vi gerne vil koordinere lidt bedre, vide hvad hinanden gør og sørge for, at de nationale ordninger folder sig ud inden for den fælles ramme, siger Vestager.

Selvom der ikke var konkrete resultater af tirsdagens drøftelser blandt finansministrene, regner Vestager med, at detaljerne bliver udredt inden og under det næste finansministermøde i EU-regi 30. november.

Den omdiskuterede skat på finansielle transaktioner, som dele af EU gerne så indført, var også på dagsordenen ved dagens møde. Danmark er skeptisk over for idéen, fordi den ifølge ministeren vil koste både arbejdspladser og vækst, hvis den kun indføres i EU.

Derfor er det ikke sandsynligt, at skatten bliver til noget, fordi skattesager i EU skal vedtages ved konsensus blandt de 27 medlemsstater.

- Vi kunne måske godt få nogle penge i kassen. Men vi risikerer sådan set også, at landene bliver lidt fattigere af det, siger Vestager.