Sådan foregår en statsbankerot

Et af danskernes foretrukne feriemål balancerer på randen af statsbankerot, men hvad betyder det egentlig for Grækenland og for os andre, hvis det ramler?

Alle taler om en græsk statsbankerot - men hvad indebærer det egentlig? (Foto: AP)
Alle taler om en græsk statsbankerot - men hvad indebærer det egentlig? (Foto: AP)

Er Grækenland gået statsbankerot - eller er landet ved at gøre det? Og hvad indebærer det egentlig? For Grækenland, grækerne - og for os andre?

Usikkerheden om udviklingen i den økonomiske katastrofe i EU's sydøstlige hjørne er kolossal. Og problemerne optager ikke blot EU's politikere og embedsmænd, men også i vidt omfang unionens borgere.
Læs: Papandreou indkalder til krisemøde

Der er noget uhyggeligt over ordet 'statsbankerot', og når ordet så oven i købet kobles med tillægsord som 'ukontrolleret', stiger uhyggen og utrygheden - risikerer vi, at det hele ramler om ørerne på os alle sammen, bare fordi grækerne har levet over evne for lånte penge?

Forhandlet eller uforhandlet
ekstrabladet.dk har bedt professor Svend Erik Hougaard fra Økonomisk Institut på CBS, Handelshøjskolen i København, om at forklare, hvad en statsbankerot egentlig er, kontrolleret eller ukontrolleret. Svend Erik Hougaard forsker blandt andet netop i europæisk økonomi.

- Jeg er ikke så glad for talen om 'kontrolleret' eller 'ukontrolleret', for pr. definition er en statsbankerot ukontrolleret, siger professoren, som understreger, at han alene kan udtale sig som økonom, ikke som statsretsekspert.

- Jeg vil hellere tale om en 'forhandlet' eller en 'uforhandlet' situation, fortsætter han. - Den klassiske definition på statsbankerot er, at en suveræn stat - ensidigt og uden forhandling eller konsultation med andre - beslutter at fravige sine aftaler om den statslige gæld. Herved åbnes vejen til en statsbankerot, som kan have forskellige former.

En hvid pind efter pengene
- Det kan være alt fra en meddelelse om, at staten ikke kan eller vil betale renter af sin offentlige gæld, at den vil udskyde eller ændre sine afdrag og helt frem til, at staten meddeler sine kreditorer, at de kan skyde en hvid pind efter alle deres tilgodehavender.
Læs: Frankrig til grækerne: Slut med at nøle

- Det, som i disse dage beskrives som 'kontrolleret statsbankerot', er de situationer, hvor et land - i den aktuelle situation Grækenland - beder sine kreditorer om en forhandling om en af de førnævnte muligheder, forklarer professor Svend Erik Hougaard.

- Men hvad sker der i praksis for grækerne, hvis deres land forlader euroen?

- Så skal de jo til at opfinde en anden valuta - måske vende tilbage til drachmer. Denne valuta skal derefter sættes i kurs-forhold til andre valutaer, og så skal der ske en pengeombytning, og gæld med videre skal omregnes til den nye valuta.

Den dyre, private gæld
- Her er der, påpeger Svend Erik Hougaard, - væsentligt at huske, at ikke blot den græske stat, men også den almindelige græske borger har stor gæld. Og den private gæld står fast, uanset om landet går bankerot eller ikke. For den private gælds vedkommende vil der gælde helt almindelige regler for konkurser, og normale retsregler for inddrivelse af gæld træder i kraft. Det vil uundgåeligt betyde, at en række græske virksomheder og privatpersoner vil gå konkurs, fordi de har gæld i udlandet, og fordi en ny, græsk valuta uden nogen form for tvivl vil blive en hel del mindre værd, end euroen er - og fordi gælden derfor vil blive betydeligt tungere, end den allerede er i dag.

- Blandt andet af den grund vil det være temmelig uforståeligt, hvis grækerne vælger at forlade euroen, mener professor Hougaard. - Det kan blive meget, meget hårdt for dem at stå tilbage med en valuta, som får et markedsbestemt kursforhold til f. eks. euroen.

Hvad betyder det for danskere?
- Kan du forklare, hvad en græsk statsbankerot vil betyde for os danskere - for eksempel for dem, der har et sommerhus i Grækenland?

- Jeg tror ikke, at det vil betyde alverden. Man vil stadig kunne rejse til Grækenland, der vil stadig være lufthavne, og solen vil stadig skinne, forudser Svend Erik Hougaard. - Oven i købet vil vi formentlig se, at vores danske krone, hvis kurs jo er bundet til euroen, bliver mere værd, så Grækenland bliver et billigere turistland.
Læs: Politikernes ferieparadis

- Så på den måde kan en statsbankerot trække flere turister til Grækenland?

- Ja, men det vil være et tveægget sværd. Grækenland vil have fordel af bedre konkurrencedygtighed, fordi landets varer bliver billgere at importere, og der vil være en turistmæssig fordel. Men landets handlemuligheder i forhold til den enorme gæld vil være meget, meget begrænsede, konkluderer Svend Erik Hougaard.