Nat med EU, hvis grækerne stemmer nej

Med vilje er det gjort så håbløst svært at forlade euro-samarbejdet, at en af dets fædre ikke aner, hvad der vil ske, hvis grækerne vil af med den fælles valuta

To af Danmarks mest fremtrædende EU-eksperter, tidligere ambassadør Niels Ersbøll (til venstre) og  professor Niels Thygesen, til debatmøde om EU'sfremtid på Københavns Universitet. (Arkivfoto: Finn Frandsen/Polfoto)
To af Danmarks mest fremtrædende EU-eksperter, tidligere ambassadør Niels Ersbøll (til venstre) og professor Niels Thygesen, til debatmøde om EU'sfremtid på Københavns Universitet. (Arkivfoto: Finn Frandsen/Polfoto)

Professor Niels Thygesen fra Københavns Universitet var i sin tid i 1988-89 som uafhængigt medlem af den såkaldte Delors-komité med til at planlægge og udvikle den europæiske monetære union, som nu udgøres af eurozonen.

Den nu pensionerede økonomiprofessor fra Københavns Universitet siger til ekstrabladet.dk, at en græsk beslutning, politisk eller ved folkeafstemning, som fører til, at Grækenland må forlade euro-samarbejdet, vil føre til en totalt kaotisk situation, som ikke er forudset i EU-samarbejdet.

Uigenkaldelig proces
Ved sådan en beslutning vil det samtidig være nat med Grækenlands EU-medlemskab, forudser Niels Thygesen.
Læs: Sådan foregår en statsbankerot

- Med vilje blev valutaunionen etableret sådan, at det var en irreversibel - uigenkaldelig - proces at tilslutte sig den, siger han. - Tanken var, at det skulle være så besværligt som muligt at træde ud, at det nærmest er umuligt - selv om intet naturligvis er umuligt i teorien. Men en udtræden af euroen skulle medføre så mange andre konsekvenser, at muligheden ikke skulle friste nogen.
Læs: Papandreou indkalder til krisemøde

Professor Thygesen oplyser, at der findes et længere juridisk responsum om regler for udtræden, som dokumenterer, at det nærmest er uladesiggørligt!

- Det vil under alle omstændigheder afhænge af en meget udstrakt goodwill hos valutaunionens øvrige medlemmer, siger Thygesen, som ikke anser denne goodwill for indlysende sandsynlig i den nuværende situation.

Lugten i bageriet
Her er han på linje med økonomiprofessor Svend Erik Hougaard fra CBS, Handelshøjskolen i København. ekstrabladet.dk har også spurgt Hougaard, hvad der vil ske, hvis Grækenland ved en folkeafstemning eller en politisk beslutning vælger at forlade euroen.

- Så forlader landet også EU. Der er, så vidt jeg kan se, traktatmæssigt ingen anden vej, siger Svend Erik Hougaard. - Man kan naturligvis forestille sig, at grækerne i så fald vil søge en forhandling med de øvrige lande i eurozonen, men det er ikke lige den mulighed, som man bedst kan forestille sig ud fra den tone, som refereres fra mødet i Cannes onsdag aften (hvor George Papandreou var indkaldt til skideballe hos Merkel og Sarkozy, red.), mener Hougaard.

- Det virker, som om de øvrige eurolandes politikere er begyndt at spørge sig selv, hvad grækerne egentlig vil med deres EU-medlemskab - at tanken om, at 'hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, må man forlade det', er ved at melde sig.

Forstår det, rent demokratisk
Professor Niels Thygesen forstår godt - ud fra et demokratisk synspunkt - at den græske premierminister George Papandreou gerne vil have befolkningens holdning til eurozonens krav til Grækenlands økonomi.

- Får han et ja, vil han stå meget stærkt, siger professoren.

- Men hvis nu han får et nej...?

- Ja, så har vi aldrig set noget lignende. Det er totalt uforudsigeligt, hvad der så sker.

- Så Papandreou spiller højt spil med sit løfte om folkeafstemning?

- Ja, men måske kan der nå at ske noget. Afstemningen kommer først om en måneds tid, forstår jeg.

Skræmmekampagne
- Mener du, at nogen - Papandreou eller nogen udefra- i mellemtiden skal forklare grækerne, hvor dyrt det bliver for dem at stemme nej?

- Det kan blive opfattet som skræmmekampagne, hvis man prøver på det, så det kan være en farlig strategi. Men al erfaring viser, at usikkerheden om et lands økonomi medfører voldsom kapitalflugt, som yderligere svækker økonomien.

- Der er ikke brugbare erfaringer om, hvad der sker, hvis nogen forlader en monetær union. Der var nogle sovjetrepublikker, som ville ud af unionen, men her var tingene lagt bedre til rette for den proces. Det samme var tilfældet med Tjekkoslovatiets opløsning.

- Genforhandling af eurozonens redningspakke er den eneste mulighed for at undgå totalt , hvis grækerne siger nej nu?

- Ja. Men pakken har jo været genforhandlet allerede. Det tilbud, som ligger nu, kan næppe forhandles én gang til, mener professor Niels Thygesen.