Advokat ønsker bedre familieindsats

Brønderslevsagen har fået den ældste piges advokat til at søge foretræde for Folketingets socialudvalg

Bistandsadvokaten for den 21-årige pige, som er det ældste offer og startede Brønderslevsagen, fremsætter torsdag i Folketingets socialudvalg et forslag om en styrket indsats overfor svage familier og hjem med omsorgssvigt.

Det er advokat Mona Meelberg, der repræsenterer pigen ved retssagen i Hjørring, som får 15 minutter til at præsentere sit forslag for politikerne i socialudvalget.

Advokaten har selv bedt om sit foretræde, oplyser socialudvalgets sekretariat.

Først mandag den 20. juni vil advokaten i Byretten i Hjørring præsentere sit erstatningskrav på vegne af det 21-årige offer, som faren og stedmoren er kendt skyldige i blandt andet at have udsat for grov vold, indespærring og vanrøgt.

Advokaten mener, at indsatsen over for de dårligt fungerende familier skal flyttes fra kommunerne til nogle regionale enheder, så ekspertisen kan blive samlet. Det kan betyde, at dårlig økonomi i en kommune ikke får konsekvenser for, om et barn bliver anbragt eller ej.

- Lige meget hvor i landet børnene bliver tvangsfjernet fra, eller hvor der bliver sat ind, så skal pengene komme fra en fælles pulje, som alle kommuner indbetaler til i forhold til deres indbyggertal, siger Mona Meelberg til DR Nyheder.

Hun mener, at man derved ikke belaster udkantskommunerne, og så er man mere sikker på, at de relevante ting bliver gjort uden kassetænkning.

Ved at flytte området kan man samtidig samle ekspertisen og sikre, at de personer, der arbejder med omsorgssvigtede børn, både er fagligt og menneskeligt dygtige.

- Dermed ikke sagt, at der ikke er dygtige sagsbehandlere i kommunerne i dag. Der er også kommuner, der ved, hvad de har med at gøre. Men der er altså også kommuner, der ikke gøre deres arbejde godt nok, som Brønderslev-sagen tydeligt har vist, siger Mona Meelberg til DR.

0 kommentarer
Vis kommentarer