Vi eksporterer tre gange så meget gift

Danmark sender også giftaffald ud af landet, siger miljøminister Karen Ellemann i forbindelse med balladen om det australske giftskib

Kare Ellemann var omsværmet af medier ved ankomsten til miljøudvalgets mødet i morges klokken syv. (Foto: Klavs Bo Christensen)
Kare Ellemann var omsværmet af medier ved ankomsten til miljøudvalgets mødet i morges klokken syv. (Foto: Klavs Bo Christensen)

Miljøminister Karen Ellemann var under hård beskydning fra oppositionsns medlemmer, da hun tidligt i morges stillede op til møde i Folketingets miljø- og planlægningsudvalg.

Bortset fra et enkelt medlem var de tilstedeværende fra Venste og konservative tavse under hele den omkring halvanden time lange del af samrådet, som handlede om det australske giftskib, som har fået hendes tilladelse til at komme til Nyborg.

Frygteligt, frygteligt farligt
Ordførere fra S, SF, radikale og Enhedslisten havde længe været alene på banen, da den konservative Tage Leegaard kastede et redningsbælte til den trængte minister:

- Hvor store mængder affald bliver der årligt behandlet på Kommunekemi, ville han vide. - Hvordan transporteres dette affald? Og transporterer Danmark selv farligt affald ud af landet til destruktion på en frygteligt, frygteligt farlig måde?

Ministeren svarede ikke, at hun var vældig glad for netop dét spørgsmål, fordi det ville give hende anledning til at svare, at...

Tre gange så stor eksport
Men hun svarede beredvilligt, at Kommunekemi hvert år behandler omkring 200.000 tons farligt affald, så de 6100 australske tons er meget, meget lidt. Og hun bekræftede, at også Danmark eksporterer giftigt affald, f. eks. Stålvalseværket i Frederiksværk og Kjærgaard klitplantage.

I alt eksporterer Danmark tre gange så meget giftaffald, som vi importerer, sagde Karen Ellemann. Hun var ikke bekendt med, at der er sket uheld under transport af farligt dansk affald over land.

344 kilo fyrværkeri
Karen Ellemann forklarede også, at Kommunekemi skam har erfaring med at destruere det særligt farlige HCB-affald, selv om det ikke er nær så almindeligt her i landet som pvc-affaldet, som er det, som omtales mest i dokumenterne i giftskibsagen.I 2007 destruerede virksomheden 344 kilo HCB fra fyrværkeri, forklarer Karen Ellemann.

En redningsplanke
SF's Steen Gade gav, ifølge sit eget udsagn, ministeren et mulighed for at redde sig i land med et forslag om, at Kommunekemi, inden den australske giftlast tillades i Danmark, skaffer en mindre portion HBC-affald til afbrænding for at sikre, hvordan røg fra sådan afbrænding bvliver sammensat - så ikke små dråber af den katastrofalt farlige miljøgift upåagtet slippes ud i dansk luftrum.

Karen Ellemann kommenterede ikke Steen Gades forslag på udvalgsmødet. Men hun slog fast:

- Beredskabsplanerne og godkendelsen skal være i orden.

Vær med til at påvirke Karen Ellemann - støt nyborgensernes kamp mod gifttransporten.
Print protesten her
Skriv under og send kuponen til Jens Ellegaard, Nymarksvej 21, 5800 Nyborg.

Giften fra Australien:

Danmark har sagt ja til at modtage 6100 ton af det stærkt giftige spildstof hexachlorbenzen (HCB) fra Australien til afbrænding på Kommunekemi i Nyborg. Giftaffaldet er over 40 år gammelt. Australien har ikke teknologi til selv at destruere HCB.

1. Tilladelsen er givet af miljøminister Karen Ellemann (V) efter forarbejde af forgængeren, Troels Lund Poulsen (V).

2. HCB nedbrydes kun ved afbrænding over 1200 grader. Selv små udslip ophobes i fødekæderne. Det er stærkt kræftfremkaldende og ødelægger immunforsvar og forplantningsevne. Tyskland sagde i 2007 nej til at modtage en lignende mængde HCB.

3. Ifølge planen udskibes 3000 af de 6100 ton HCB i denne uge fra Sydney til Kommunekemi. Sejlturen varer ca. seks uger og går vest om Afrika og nord om Skotland. Ruten er på 20.000 km.

4. Kommunekemi tjener 50 mio. kroner på ordren.