V: Farum-konklusion kommer 10 år for sent

Venstre kalder Farumkommissionens konklusioner for værdiløse. Tiden er løbet fra dem, lyder forklaringen.

På Christiansborg falder Farumkommissionens arbejde i god jord hos de partier, der i 2002 var med til at nedsætte den, mens Venstre, der stod uden for aftalen, affejer den som "ét stort pengespild".

- Jeg har meget svært ved at se, hvad vi kan bruge denne regning på 55 millioner kroner og 10 års arbejde til, siger Jacob Jensen, der er Venstres kommunalordfører og tilføjer:

- Verden er gået videre, kommunernes ageren er helt anderledes i dag, end den var for 15-20 år siden. Farum Kommune er lukket og borgmesteren har været fængslet, så konklusionerne er ikke specielt værdifulde på nuværende tidspunkt.

Kommissionen blev nedsat af S, SF og DF uden om den daværende VK-regering for at afdække muligt kritisable forhold i daværende Farum Kommune, mens Peter Brixtofte var borgmester fra 1985 til 2002.

Og resultatet af de mange års arbejde er tilfredsstillende, lyder det fra Simon Kollerup, der er Socialdemokraternes kommunalordfører.

- Farumkommissionen har været til stor nytte, fordi den har synliggjort, hvor galt det kan gå, siger Simon Kollerup.

Han hæfter sig ved, at kommissionen anbefaler, at der skal ses på reglerne for, hvornår en kommunalbestyrelse kan suspendere borgmesteren.

- Det er svært at sige, om det lige præcis er det redskab, der kan afværge disse ting i fremtiden. Men uanset hvad, er det et redskab, der skal stå tydeligere i lovgivningen, og det vil vi arbejde hen imod, siger Simon Kollerup.

Hos Venstre bakker Jacob Jensen op om, at reglerne for, hvornår en borgmester kan suspenderes, skal præciseres. Men han er stor modstander af, at en lov skal gøre det nemmere at suspendere en borgmester.

- Man er valgt for en fireårig periode som borgmester, og det ville bare skabe for meget uro og politisk ustabilitet, hvis man fra sag til sag kan kuppe sig til en borgmesterpost, siger han.

Regeringen har besluttet at nedsætte et lovforberedende udvalg, der skal se på kommissionens anbefalinger.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere