Hård kritik af dansk tuneserlov

Internationale menneskeretsorganisationer retter en sønderlemmende kritik af den kommende danske tuneserlov, der strammer reglerne for tålt ophold

Maskeret fængselsstraf og et anslag mod retsstaten.

Sådan betegner en række internationale jurist- og menneskeretsorganisationer det lovforslag, som Birthe Rønn Hornbech torsdag fremsatte i folketinget. Tuneserloven betyder, at personer på tålt ophold fremover skal bo og overnatte på Center Sandholm og dagligt melde sig til politiet. Hvis ikke de overholder meldepligten, kan de straffes med op til et års fængsel.

- Hvis Danmark indfører den slags restriktioner, vil der være tale om klare overtrædelser af den internationale lovgivning, siger Bjarte Vandvik, generalsekretær i den internationale paraplyorganisation European Council on Refugees and Exiles til Information.

Han bakkes op af en lang række internationale eksperter. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) finder den danske stats behandling af personer på tålt ophold dybt kritisabel:

- Vi vil indtrængende råde de danske myndigheder til at sætte en stopper for disse personers limbo-situation, siger Hanne Mathisen, talsmand for UNHCR til avisen.

De internationale eksperter finder det især foruroligende, at den tunesiske mand samt to irakere er havnet på tålt ophold uden nogensinde at have haft mulighed for at få deres sag prøvet ved retten.