Tålt ophold til menneskeretsdomstol

Den første sag om tålt ophold i Danmark på vej til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Uanset i hvilken form lovforslaget om at stramme reglerne for udlændinge tålt ophold bliver vedtaget, så står den første advokat klar til at køre en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det drejer sig om den 36-årige Elias, der fik halvandet års fængsel og en udvisningsdom for at have været med til at advare pusherne på Christiania, når politiet holdt razziaer, oplyser advokat Marianne Vølund.

Elias kan ikke udvises til Iran og er blandt de 18 udlændinge, der i dag lever på tålt ophold i Danmark.

- Udvisningsdommen er helt urimelig, og at en person som ham er på tålt ophold er helt grotesk og i strid med menneskeretskonventionen. Han har afsonet en straf på halvandet års fængsel for at stå vagt på Christiania, og man kan altså ikke sige, at han er til fare for statens sikkerhed eller for nogle borgere i Danmark, siger hans advokat Marianne Vølund.

Derudover har udlændingemyndighederne sagt, at han ikke kan vende tilbage til Iran, fordi dér vil han være i risiko for forfølgelse. Og den situation vil sandsynligvis ikke ændre sig.

- Derfor er det urimeligt at give ham en tillægsstraf oven i, som kan gå hen og blive livsvarig. En straf, der bliver endnu værre, hvis han får opholdspligt til at bo og sove i Sandholm, siger Marianne Vølund.