Rønns vejledning var 'kritisabel'

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs egen vejledning af et ungt par var 'kritisabel', konkluderer ombudsmanden

Det er "kritisabelt", at Venstres integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech, ikke nævnte EU-retten med et ord, da hun i foråret svarede skriftligt på et spørgsmål om familiesammenføring fra at ungt par.

Det konkluderer Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, i sin endelige redegørelse om Udlændingemyndighedernes vejledning af borgerne.

- Samlet er det derfor min endelige opfattelse, at integrationsministeren og Integrationsministeriet

ikke over for B har opfyldt vejledningspligten efter forvaltningslovens § 7, stk. 1. Det, mener jeg, er kritisabelt, skriver ombudsmanden, der har anonymiseret parret.

Integrationsministeriet har forsvaret sig med, at Birthe Rønn Hornbech generelt henviste til hjemmesiden www.nyidanmark.dk.