S vil bruge 342 mia. på trafik

S spiller ud med stor trafikplan til 342 milliarder kroner. Planen skal få flere til at tage toget, fjerne trafikpropper fra veje og mindske CO2-udslip

Investeringer på 342 milliarder kroner frem mod 2030 skal ruste de danske veje og jernbaner til fremtiden. Sådan lyder i et oplæg fra Socialdemokraterne, der bliver fremlag her til formiddag.

Planen har tre konkrete målsætninger. Antallet af danskere, der rejser med kollektive trafik skal fordobles. Den tid, som danskerne spilder i bilkøer på vejene, skal halveres. Og udledningen af drivhusgassen CO2 fra trafikken skal i 2030 været halveret i forhold til 2005.

Recepten for at nå de mål er investeringer på 200 milliarder kroner i kollektiv trafik. 96 milliarder i udbygning af veje samt fem milliarder i bedre forhold til cyklister.

S foreslår, at højhastighedstog mellem de største danske byer. Udbygning af metro og S-tog. Elektrificering af jernbanenettet. Et helt nyt signalsystem. En ny jernbane mellem København og Ringsted over Køge samt nye sporvognssystemer i Odense, Århus og København.

Socialdemokraterne vil indføre vejafgifter for bilister, men samtidig give en markant sænkning af registreringsafgiften for nye miljøvenlige biler.