Minister vil hæve straf for jalousidrab

Et drab er et drab, mener justitsministeren, der er parat til at hæve straffen for jalousidrab. Dermed følger han anbefalingen fra rigsadvokaten

Jalousidrab på ægtefæller eller partnere er lige så slemme som alle andre drab, mener justitsminister Brian Mikkelsen (K). Han er derfor parat til at efterkomme rigsadvokatens anbefalinger om at sidestille jalousi- og partnerdrab med "almindelige" drab.

Straffen for drab er normalt 12 års fængsel. Men gennem de seneste 15 år har det været retspraksis, at idømme straffe på ti års fængsel til folk, der slår ægtefæller, ekspartnere eller deres nye kærester ihjel. Men det skal ændres.

- Min grundholdning er, at det populært sagt bør være udgangspunktet for strafudmålingen, at et drab er et drab. Jeg kan på ingen måde acceptere, at der kan være en 'automatisk' forskel i bedømmelsen alene baseret på, hvem den dræbte er, siger justitsministeren, der vil fremsætte et lovforslag om højere straffe inden længe.