Lektor: Rønn brød loven

Ombudsmandskritik betyder, at ministeren handlede ulovligt, da hun undlod at besvare et konkret spørgsmål fra en borger om familiesammenføring, mener lektor

Lektor i forvaltningsret mener, Birthe Rønn Hornbech har brudt loven. (Foto: Martin Bubandt)
Lektor i forvaltningsret mener, Birthe Rønn Hornbech har brudt loven. (Foto: Martin Bubandt)

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech brød loven, da hun undlod at svare på et konkret spørgsmål fra en dansker, som ønskede at få sin registrerede partner til Danmark ved at flytte til Sverige og bruge reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Det siger en lektor i forvaltningsret efter at have læst ombudsmandens foreløbige redegørelse om ministerens vejledning, som ombudsmanden kalder "kritisabel".

- Når ombudsmanden siger kritisabel, er det reelt det samme som at sige, at der er handlet ulovligt. Kritisabelt hører med i den tunge ende af ombudsmandens kritik, siger lektor Sten Bønsing, Aalborg Universitet, til Ritzau.

Borgeren havde skrevet et tydeligt spørgsmål direkte til ministeren for at få rede på reglerne, som han fandt forvirrende. Ministeren undlod imidlertid af svare på spørgsmålet i sit brev af 25. april 2008. I stedet henviste hun til ministeriets hjemmeside, men uden at henvise til de relevante EU-regler.