Oppositionen kan trække lov i langdrag

Regeringen vil stramme reglerne for tålt ophold. Og hurtigst muligt. Men det kan oppositionen forhindre

Oppositionen truer med at sabotere VK-regeringen og Dansk Folkepartis forsøg på at haste en lov gennem Folketinget, der strammer reglerne for udlændinge på tålt ophold.

Folketingets forretningsorden kræver, at 75 procent af tingets medlemmer siger ja til at dispensere fra reglen om, at der skal gå 30 dage, fra en lov fremsættes og til den vedtages. Og så mange stemmer kan de to regeringspartier og Dansk Folkeparti ikke mønstre på forhånd.

Inden integrationsminister Birthe Rønn Hornbech fremlægger sit lovforslag torsdag, vil hun rådføre sig med integrationsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om hvorvidt, der skal dispenseres fra Folketingets tidsfrister for, at forslaget kan blive hastebehandlet.

Men allerede nu gør De Radikale det klart, at de ikke vil acceptere en sådan dispensation. SF er skeptisk, mens Socialdemokraterne først vil se Birthe Rønn Hornbechs begrundelse.