Ældre Sagen roser prisloft over mad

Loftet på 3000 kr. om måneden er et vigtigt signal til kommunerne om, at maden ikke bare må koste hvad som helst, mener Ældre Sagen

Maden skal være til at betale for ganske almindelige pensionister.

Ældre Sagen hilser det derfor velkomment, at der nu indføres et loft over priserne på mad til beboere på plejehjem og i plejeboliger.

- Vi har længe peget på, at de kommunale madpriser i årevis er steget langt mere end andre priser, og at det pressede mange pensionisters økonomi til det yderste. Derfor glæder det mig, at der på Christiansborg har været lydhørhed over for problemet, siger Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen.

Han havde gerne set loftet lidt lavere samt et loft over prisen på udbragt mad.

- Men nu er der taget hul på en løsning af prisproblemet, så kan der komme yderligere forbedringer senere, siger Bjarne Hastrup.

Fremover må maden højst koste 3000 kroner månedligt for beboere i plejehjem og plejeboliger.

Ældre Sagen vil nu følge området nøje for at sikre, at kommunerne ikke sætter andre priser op for at kompensere, f.eks. på udbragt mad.