Klar med lovforslag om tålt ophold

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) er klar med sit lovforslag om stramning af reglerne for udlændinge på tålt ophold

Det bliver på torsdag, integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) præsenterer Folketinget for sit forslag til øjeblikkelig opstramning af kontrolforanstaltningerne for udlændinge på tålt ophold. Det oplyser ministeren i en pressemeddelelse i nat.

Forinden vil hun rådføre sig med ordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative om hvorvidt, der skal dispenseres fra Folketingets tidsfrister for at forslaget kan blive hastebehandlet. Forslaget vedrører i øjeblikket 18 personer, der ikke kan udsendes tvangsmæssigt.

- Der bliver tale om en øjeblikkelig opstramning af meldepligt og opholdspligt. Udlændinge på tålt ophold skal pålægges meldepligt til politiet dagligt. Kun hvis særlige grunde taler derimod, f.eks. hensynet til overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser eller sygdom hos udlændingen, kan denne hovedregel fraviges, skriver Rønn Hornbech i pressemeddelelsen.

Opholdspligten betyder, at de pågældende skal bo i Center Sandholm.

Birthe Rønn Hornbech understreger, at overtrædelse af meldepligten og opholdspligten kan medføre en straffesag.