På hotel under navnet 'Jensen'

Lars Løkke Rasmussen blev indlogeret under andet navn

Rasmussen transformeres en sen nattetime til ’Jensen’ på First Hotel i København. (Foto: Finn Frandsen)
Rasmussen transformeres en sen nattetime til ’Jensen’ på First Hotel i København. (Foto: Finn Frandsen)

Finansminister, tidl. indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) overnattede 6. december 2002 under navnet ’Jensen’ på First Hotel på Vesterbrogade i København.

Det fremgår af hotelbilaget, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

På hotelregningen er i øverste venstre hjørne anført et ’Jensen’, og længere nede på regningen er navnet på hotelgæsten igen anført som ’Jensen’.

Ingen studser
Lars Løkke betaler næste morgen regningen med sit personlige mastercard. Minister Løkke bærer bilaget ind til ministeriet til refusion.

Til trods for at bilaget vedrører en ’Jensen’ og ikke en ’Rasmussen’, æder ministersekretariatet uden videre udgiftsbilaget på i alt 895 kroner og hånd-påtegner det et ’Ministerens overnatning ifm. aftenmøde’. Påtegningen – godkendelsen – sker 9. december 2002.

Heller ikke ministeriets regnskabsafdeling gør ophævelser over, at bilaget bærer navnet ’Jensen’.

Tilbagebetaling
Men 3. marts 2004 – altså et år og fire måneder senere – sker der pludselig noget.

Daværende ministersekretær Kåre Geil sender en e-mail til ministeriets regnskabschef, Susanne Steffensen.

Beskeden lyder:

’Ministersekretariatet er efterfølgende blevet opmærksom på, at regning på kr. 895,- for ministerens overnatning den 6. december 2002 på First Hotel, København ved en fejl er blevet betalt af ministeriet. Jeg skal bede om, at regningen modregnes i ministerens udlæg for telefonregningerne.’

På den måde går det til, at Lars Løkke selv alligevel – et år og fire måneder senere – kommer til at betale for den overnatning, hvor han gik under navnet ’Jensen’.