Khan-saga bunder i familiefejde

Striden mellem Wallait Khan og Sikandar Malik Siddique kan meget vel være en udløber af en konflikt i Pakistan, mener ekspert

Interne pakistanske rivaliseringer har gjort sit indtog i dansk lokalpolitik. Fejden mellem indvandrerpolitikerne Wallait Khan og Sikandar Malik Siddique (S) bunder formentlig i en intern familierivalisering med stærke bånd til Pakistan.

Tallat Shakoor, der er ekstern lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, siger, at konflikterne mellem pakistanske familier har eksisteret i årtier under overfladen, men at det er første gang, at rivaliseringen nu bliver inddraget i det danske demokrati.

- Det ser ud, som om det udfolder sig som en vendetta. Det lader til, at Sikandar Siddique har overtaget modstanden imod Wallait Khan fra sin far i en forholdsvis ufiltreret form. Man går efter manden, siger Tallat Shakoor, der er vokset op i Danmark, men har et indgående kendskab til pakistansk kultur.