Stor handlingsplan for læsning på vej

En tidlig indsats med bl.a. sprogscreening af alle treårige børn et af hovedpunkterne i en national handlingsplan for læsning

En obligatorisk sprogscreening af alle treårige børn, en times daglig læseforberedende undervisning i børnehaveklassen og fremrykning af specialundervisningen til 1. og 2. klasse.

Det er nogle af hovedelementerne i de anbefalinger til en national handlingsplan for læsning, som et særligt udvalg inden for området tirsdag fremlagde på et pressemøde i Undervisningsministeriet.

Med disse og andre elementer ønsker udvalget at betone vigtigheden af en tidlig indsats, der skal medvirke til, at langt færre elever end i øjeblikket forlader grundskolen uden de fornødne læsekundskaber.

- En så tidlig indsats skal i princippet sikre, at alle børn er klar til læseundervisning, når de begynder i 1. klasse. Jo senere i skoleforløbet, vi sætter ind, desto sværere bliver det at rette op, hvis eleverne er kommet langt bagud«, sagde udvalgets formand, direktør Jørgen Søndergaard, da han kommenterede rapporten.