Sådan var Obamas tale i nat

Her er Ekstra Bladets mangeårige reporter Niels Christian Nilsons umiddelbare vurdering af præsidentens tale til nationen i nat

Da Barack Obama talte til nationen i 2013 havde han også et budskab om minimumslønningerne, som han bad de 50 delstater forhøje. Kun fem har fulgt hans forslag. FOTO: AP
Da Barack Obama talte til nationen i 2013 havde han også et budskab om minimumslønningerne, som han bad de 50 delstater forhøje. Kun fem har fulgt hans forslag. FOTO: AP

Præsident Obamas tale til nationen i nat var en af de vigtigste i hans embedsperiode, fordi den kan komme til at definere hans eftermæle. Efter fem år i embedet har han endnu ikke de helt store reformer at pege på, og udenrigspolitisk har USA lidt alvorlige tilbageslag i Afghanistan, Syrien, Ukraine og Egypten.

Kravet til Obama i nat var først og fremmest, at han skulle indgyde sine demokratiske partifæller mod inden novembers afgørende midtvejsvalg.

Alle 435 medlemmer af repræsentanternes hus, 33 ud af 100 senatorer og 36 ud af 50 guvernører er på valg. Hvis det demokratiske flertal i senatet går tabt, vil Obama være politisk lammet, en såkaldt 'lame duck'.

Vinduet er næsten lukket
- Med hans tilslutning på et lavpunkt og Obamacare (sygesikringsreformen) i nyhederne af de forkerte grunde, har præsidenten brug for et tale, der kan ændre spillet. Men det vindue, Obama har for at ændre tingene, er næsten lukket, skrev Jay Newton-Small i Time Magazine før talen.

Se også: Obama erklærede kongressen krig

Fra en tilslutning på 76 procent af vælgerne er Obama nu nede på 43 procent. Det er ikke katastrofalt, men heller ikke strålende.

Og hvordan levede præsidenten så op til forventningerne, og de skal vurderes uafhængigt af de demonstrative klapsalver under talen.

Fik Barack Obama forbedret stemningen blandt sine partifæller?

Tilhængerne fik mange småbidder, som de kan glæde sig over, men der var ikke de helt store afgørende ting i talen, det som man i amerikansk politik kalder en 'game changer'. Præsident Obama var tydeligt i kamphumør, men hans handlemuligheder er begrænsede.

Hans vigtigste budskab var egentlig løftet om både at fastholde og få reformen af sygesikringen til at virke. Mange af hans initiativer er af beskedent omfang. En privat ansat på en restaurant i en sydstat vil stadig få en elendig løn.

Se også: Mor til tre svarede Obama

Obama talte varm om de amerikanere, der dagligt må slås for at få enderne til at nå sammen, men det blev ikke fulgt op af alt for meget konkret. Det er den mand, der i 2008 blev valgt på 'håb og forandring', og som primært blev genvalgt i 2012, fordi Republikanerne konsekvent skød sig selv i foden.

Den del af talen var højst til et beskedent 7.

Indeholdt talen nye budskaber?

Det Hvide Hus havde sluppet en del ud på forhånd, men løfterne om at forbedre middelklassens forhold virkede vitaminfattige. Obama kan ikke rigtigt gøre noget, før USA får ordnet sit skattesystem. Under Clinton havde forbundsregeringen indtægter på 23 procent af nationalproduktet og udgifter på 22 procent. Efter Bush-årene er tallene 16 procent og 24 procent. Der er ikke råd til dyre initiativer.

Barack Obama fik dog henvendt sig til Demokraternes stampublikum blandt kvinder, da han talte varmt om mødre, der kæmper for at holde familien på benene og lovede at slå et slag for ligeløn. Kvinder i USA har en gennemsnitlig timeløn på 77 procent af mændenes. Men igen. Det konkrete manglede. Lidt spredt fægtning.

Den del af talen var kun til 4.

Fik Obama effektivt forsvaret sin reform af sygesikringen, som i oktober fik en mareridtagtig start, fordi den bureaukratiske mastodont er svær at administreret?

Præsidenten omtalte reformen som en lovgivning, der på længere sigt vil reducere udgifterne til sygesikring, men slap let omkring de bureaukratiske vanskeligheder. Han kunne have fortalt, at ikke alle amerikanere har sygesikring trods en udgift på over 16 procent af bnp. I Danmark klarer vi os med 11,3 procent, selv om vi alle er forsikrede og også får hjælp i udlandet.

Han talte om, at tre millioner amerikanere under 26 år nu er dækket af deres forældres forsikrign, men bøvlet tog han ikke fat på.

Det var en øm tå, som Obama trådte udenom. 02.

Levede Obama op til sine løfter om at bekæmpe økonomisk ulighed i USA.

I forskræppet til talen, lagde Det Hvide Hus stort vægt på, at minimumslønnen i nye federale kontrakter hæves fra 37,50 til 55,00 kr. i timen. Det er en lønudligning, som kun gradvist vil slå igennem, og det er langt fra sikkert, at den vil brede sig til den private sektor.

Barack Obama appellerede i sin tale i 2013 også til en forhøjelse af minimumslønnen, men kun fem delstater fulgte ham. I adskillige delstater er minimumslønnen omkring 30,00 kr i timen. En typisk lavtlønnet arbejder har en årlig indkomst på knap 80.000 kr.

Ingen kan være i tvivl om, at den økonomiske ulighed bliver et hovedtema for Obama i de næste tre år.

Hans engagement giver den del af talen 7.

Vil han gøre noget ved klimaet?

Barack Obamas tale om klimaforandring var absolut den bedste del af talen. Han ønskede ikke flere storme eller oversvømmede byer, men lovede at bruge sine beføjelser til at forbedre klimaet. Den gamle Obama kom frem. 'Yes we can'. Det mindede næsten om kampagnen i 2008.

Han fortjener et flot 10.

Huskede præsidenten sit løfte om at lukke fangelejren på Guantanamo-basen?

Det gjorde han faktisk og sagde, at USA skal sætte et eksemplel for resten af verden ved at overholde sin forfatningsmæssige forpligtelser. Den snak begyndte han for fem år siden.

Det er kun til 02.

Spillede udenrigspolitik nogen rolle i talen?

Han talte om, at tolv års krig i Afghanistan endelig er blevet afsluttet, men krigen fortsætter jo, og Afghanistan er på randen af sammenbrud. Han indrømmede, at Al-Qaida har bredt sig til Irak, Yemen og Somalia (han glemte vist Syrien, red), og sagde, at de netværker skulle tilintetgøres. Så satsede han sin prestige på at forhindre 'Iran i at bygge en atombombe'.

Den del af talen får han kun 02 for.

Leverede han en flot tale?

Det er bemærkelsesværdigt, at Barack Obama ikke leverer sætninger, som går over i historien. Det kunne Roosevelt, Kennedy og Reagan. Men han har retoriske evner.

7

0 kommentarer
Vis kommentarer