IC4-krise: Derfor rapporterer DSB først revner nu

Fem skarpe til DSB's sikkerhedschef, der giver svar på, om det er i orden, at DSB først rapporterer fejl nu

DSB's sikkerhedschef, Lars Nordahl Lemvigh, vil ikke gøre sig til dommer over, hvordan den tidligere chef har håndteret IC4-sagen. (Foto: Mikkel Berg Pedersen)
DSB's sikkerhedschef, Lars Nordahl Lemvigh, vil ikke gøre sig til dommer over, hvordan den tidligere chef har håndteret IC4-sagen. (Foto: Mikkel Berg Pedersen)

DSB's sikkerhedschef, Lars Nordahl Lemvigh, svarer på, hvorfor DSB først nu indrapporterer, at akselkassen på fire IC4-tog har slået revner.

For mere end fire år siden oplevede DSB problemet for første gang, men først for en måned siden blev Trafikstyrelsen informeret om problemet.

- Grunden til, at vi nævner det for Trafikstyrelsen nu, er fordi, at når man arbejder med sikkerhedsarbejde, så skal man se på hændelsesmønstre. Når vi så kan se, at der er fire, så indberetter vi det hele.

- Men det er en hændelse, som producenten beskriver, som noget, der sandsynligvis aldrig vil ske. Når det sker to gange, er det så ikke grund nok til at indrapportere det?

- Når man kigger på sagen, så laver man en konkret vurdering. Hvordan man håndterer sagen i 2010, kan jeg ikke gøre mig til dommer over.

Se også: Politikere kritiserer lukkethed om tog-revner

- Hvorfor indrapporterer I i 2014, når I ikke gør det i 2010?

- Vi får en melding nu her, og så får vi en melding om, at det er sket to gange før. Derfor indrapporterer vi det.

- Men undrer du dig over, at det ikke er rapporteret før?

- Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvordan sagen er håndteret. Jeg kan ikke sidde og bruge den viden til at trække det ned over dem, der har lavet vurderingen dengang. Det er ikke rimeligt.

Se også: V om IC4: Dybt forkasteligt at DSB ikke oplyste om fejl V om IC4: Dybt forkasteligt at DSB ikke oplyste om fejl

- Synes du som sikkerhedschef, at det er tilfredsstillende, at I har kørt med det her i en periode, hvor I har kendt til det, men uden at den myndighed, som har givet jer tilladelse til at køre, har været underrettet om det?

- Det, vi skal huske på, er, at der er nogen, der har konstateret revner og har forholdt sig til dem. Om det så skulle have været rapporteret eller ej, vil jeg ikke gøre mig til dommer over.

- Trafikstyrelsen har på baggrund af indberetningen konkluderet, at den safety case, som producenten har arbejdet med på de her tog, ikke kan betegnes som valid mere, fordi det sker meget oftere, end der er lagt op til. Er du enig i det?

- Det er altid en konkret vurdering at vurdere hændelser. Det er det samme, der er sket her. Når man har et forløb, så går man ind og vurderer den konkrete sag.

- Det er min klare opfattelse fra den daglige kontakt med Trafikstyrelsen, at de er tilfredse med vores aktuelle håndtering sagen.

Se også: DSB forventer flere fejl på IC4-tog i den kommende tid

1 af 2 (Foto: Stig Stasig)
2 af 2 DSB's sikkerhedschef, Lars Nordahl Lemvigh, vil ikke gøre sig til dommer over, hvordan den tidligere chef har håndteret IC4-sagen. (Foto: Mikkel Berg Pedersen)
0 kommentarer
Vis kommentarer