Blackstone-opkøb: Kommune kan ende i slagsmål med lejere

Det var en 'fejl', at Frederiksberg Kommune indgik en aftale, der fratog lejerne deres forkøbsret, og det betyder, at kommunen kan ende i en retssag med lejerne

Beboerformanden i Den Sønderjyske By, Søren Berg, vil fortsætte med at forfølge forkøbsretten.
Foto: Mogens Flindt
Beboerformanden i Den Sønderjyske By, Søren Berg, vil fortsætte med at forfølge forkøbsretten. Foto: Mogens Flindt

Det var en 'fejl', da Frederiksbergs by- og miljødirektør, Ulrik Winge, underskrev en aftale med Frederiksberg Boligfond, der på papiret fratog lejerne i Den Sønderjyske By, Peter Bangs Hus og Svalegården deres forkøbsret.

Boligfonden solgte efterfølgende ejendommene til Blackstone for knap en milliard kroner.

Desuden var det en 'fejl', at forvaltningen ikke oplyste kommunalbestyrelsen om, at man fratog lejerne deres forkøbsret, som et skøde fra 1932 muligvis giver lejerne.

Derfor kritiserer politikerne i økonomiudvalget, det såkaldte magistrat, forvaltningen for ikke at give dem de fornødne oplysninger i en sag med så stor politisk og økonomisk betydning for kommunen.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået i det lukkede punkt på magistratsmødet.

Borgmester er ansvarlig
Borgmester Jørgen Glenthøj (K) har ikke ønsket at stille op til interview om fejlens konsekvenser, men oplyser følgende i en mail:

'Magistraten har udtalt kritik af forvaltningen, fordi spørgsmålet om lejernes eventuelle forkøbsret ikke klart og tydeligt blev beskrevet i den oprindelige sag. Det er dog vigtigt at understrege, at denne kritik handler om tydeligheden i sagsfremstillingen og ikke om sagens juridiske substans, der er, at Frederiksberg Kommune hverken ville eller kunne frasige en eventuel forkøbsret på lejernes vegne, hvilket Frederiksberg Boligfond efterfølgende har bekræftet.'

Da S-viceborgmester Michael Vindfeldt blev opmærksom på, at han på baggrund af den mangelfulde information havde frasagt lejerne deres forkøbsret, bad han om et ekstraordinært magistratsmøde, hvor der blev udtalt kritik, fortæller han.

- Jeg er ikke tilfreds med den måde, sagen er kørt, og det indkapsler magistratens kritik. Jeg vil ikke gå ind i personsager, da det er borgmesteren, der er øverst ansvarlig, siger Michael Vindfeldt.

 

I skødet står der ikke bare, at lejerne har en forkøbsret efter kommunen, men også at de kan købe den til en reguleret værdimæssig pris.
I skødet står der ikke bare, at lejerne har en forkøbsret efter kommunen, men også at de kan købe den til en reguleret værdimæssig pris.

Kommunalbestyrelsen godkendte i november sidste år, at kommunen frasagde sig sin forkøbsret mod at få en anvisningsret til hver fjerde af ejendommenes mindre lejligheder.

Den beslutning er Balder Mørk Andersen fra SF fortsat uenig i. Han mener, at kommunen burde have undersøgt muligheden for at udnytte sin forkøbsret til ejendommene.

- Jeg mangler stadig svar på, om kommunen kunne have udnyttet sin forkøbsret. Derudover har jeg min tvivl om værdien af den anvisningsaftale, som kommunen forhandlede sig frem til med Blackstone, siger han til Ekstra Bladet.

Kan ende i en retssag
Men aftalen er underskrevet og skaber grundlag for, at lejerne kan rejse et erstatningskrav mod kommunen, hvis det i den kommende retssag med boligfonden viser sig, at de har en forkøbsret.

- Kommunen kan stilles til ansvar, fordi de har accepteret at frafalde lejernes forkøbsret, siger advokat Henrik Qvist, der har bistået lejerne i Svalegården.

Det kan nemlig blive afgørende for de kommende retssagers udfald, at kommunen havde underskrevet aftalen med Frederiksberg Boligfond om lejernes frafald af forkøbsret.

'Dette krav kan være stort, idet lejerne i Svalegården er blevet tilbudt at købe ejendommen for en kontant købesum på kr. 288.760.000, mens købesummen i henhold til den tinglyste forkøbsret er på ca. 1.500.000 kr.', skriver Henrik Qvist i en mail til kommunen, som Ekstra Bladet har set.

Lejerne i Den Sønderjyske By og Svalegården er i begge i gang med at forberede en stævning af Frederiksberg Boligfond. De mener, at boligfonden har frataget dem deres forkøbsret.

 

- Vi vil hævde den ret, som nogen i tidernes morgen syntes, vi skulle have. Om det er over for kommunen eller boligfonden er ligegyldig, siger beboerformanden i Den Sønderjyske By, Søren Berg.
- Vi vil hævde den ret, som nogen i tidernes morgen syntes, vi skulle have. Om det er over for kommunen eller boligfonden er ligegyldig, siger beboerformanden i Den Sønderjyske By, Søren Berg.

Sagen kan muligvis ende i højesteret, og derfor vil der kunne gå op til fem år, før Blackstone kan overtage ejendommene.

Kommunen fik 'uvildig' juridisk rådgivning
Frederiksberg Kommune fik efter den fejlagtige aftale brug for uvildig juridisk hjælp.

Derfor hyrede de advokatfirmaet Horten for at give en 'second opinion'.

Den juridiske vurdering konkluderede, at, 'lejerne ikke havde en forkøbsret til ejendommene', og 'at Frederiksberg Kommune dermed ikke har frasagt forkøbsretten på deres vegne'.

Kommunen hemmeligholder de uvildige juridiske vurderinger og ville indtil nu heller ikke oplyse, hvem der stod bag. De skal bruges til en mulig retssag, oplyser kommunen.

Ekstra Bladet har klaget til Ankestyrelsen over beslutningen om at hemmeligholde de juridiske vurderinger.

Borgere ville rive politikere ud af rådhus

Borgere ville rive politikere ud af rådhus Politikere vil stoppe Blackstone: Gemmer lejligheder væk

Verner forsøgte at stoppe Blackstone-handel: - Det ærgrer mig stadig

Advokat bag omstridt Blackstone-handel beskyldes for dobbeltrolle

Advokat bag omstridt Blackstone-handel beskyldes for dobbeltrolle Blackstone opkøber Karins barndomshjem: Frygter tårnhøj husleje