Danmark går sammen med EU-lande om at skærpe CO2-mål markant

Målet for CO2-reduktion i EU skal hæves fra 40 procent til 55 procent, mener en række lande før EU-møde

Det er på høje tid at hæve EU's kortsigtede reduktionsmål for CO2, hvis Europa skal være klimaneutralt i år 2050, mener regeringen.

Derfor forsøger en større gruppe EU-lande med Danmark nu at bremse udledningen af drivhusgasser yderligere.

Landene, der tæller blandt andet Frankrig, Sverige, Holland og Spanien, vil med baggrund i et holdningsdokument, der forfattes i disse dage, skærpe EU's 2030-mål for CO2-reduktion fra 40 procent til 55 procent.

Det fortæller klima- og energiminister, Dan Jørgensen (S), før et ministermøde fredag i Luxembourg, hvor EU-landene skal drøfte planen.

- Det er meget vigtigt for os, at EU hæver sit mål om CO2-reduktion i 2030. Mindst 55 procent vil være en markant forbedring, i forhold til det som man har nu. Vi vurderer, at det vil være det mest realistiske ambitiøse mål, der kan opnås nu, siger ministeren.

Danmark har i forvejen et mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent målt i forhold til niveauet i 1990.

- Det er klart, at selvfølgelig er det ikke lige så ambitiøst som i Danmark, hvor vi siger 70 procent. Men det vil være meget, meget ambitiøst for et samlet EU, siger ministeren.

Man kan dog ikke umiddelbart sammenligne de nationale CO2-mål med EU-målet.

EU-målet omfatter både kvotesektoren og ikke kvotebelagte sektorer, og for Danmark vil det ifølge ministeren, hvis det bliver 55 procent, være "ret ambitiøst" i forhold til ikke kvotebelagte sektorer som landbrug og transport.

Med den politik, der er fastlagt nu, har EU som samlet flok allerede kurs mod at reducere CO2-udslippet med over 40 procent om ti år.

- Det er et positivt udgangspunkt, og det vil jeg selvfølgelig bruge i forhandlingerne med de lande, som hænger lidt mere i bremsen. Hør her, vi skal da være mere ambitiøse, end det vi ved, at vi allerede vil nå, siger Dan Jørgensen.

Spørgsmål: Er det ikke risikabelt at presse disse lande på et ambitiøst 2030-mål, inden man har fået landet et langsigtet 2050-mål?

- Jeg tror, at man bliver nødt til at se EU's langsigtede mål om CO2-neutralitet sammen med det lidt mere kortsigtede 2030-mål. For hvis vi ikke sætter os et mål, som ligger i noget mere umiddelbar fremtid, så når vi heller ikke det langsigtede. Vi skal i gang nu, siger Dan Jørgensen.

3 kommentarer
Vis kommentarer