Danmark giver millioner til atomkontrol i Iran

Udenrigsminister Kristian Jensen offentliggør dansk økonomisk støtte til kontrol af Irans atomprogram

På en møde torsdag i Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) vil Danmark give et tilsagn om knap fem millioner kroner til finansieringen af overvågningen af Irans atomprogram.

Overvågningen er en del af den aftale, som Iran har lavet med de såkaldte 5+1 lande, der består af de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Frankrig, Storbritannien, Kina og Rusland - plus Tyskland.

- Jeg er glad for, at Danmark i dag giver knap fem millioner kroner til IAEA’s vigtige arbejde, siger udenrigsminister Kristian Jensen (V).

- Atomaftalen mellem Iran og 5+1 om Irans atomprogram var et gennembrud. Men nu handler det om at gennemføre den. Iran skal leve op til sine forpligtelser, og IAEA spiller en central rolle i at verificere og sikre, at det sker.

Det præcise beløb bliver 4,75 millioner kroner. De penge er fundet i Freds- og Stabilitetsfonden.

Konkret går de danske midler til at betale for udsendelse af inspektører samt udtagelse og analyse af prøver, drift af laboratorier med videre, oplyser Udenrigsministeriet.

IAEA’s udgifter til overvågning af atomprogrammet i Iran som følge af atomaftalen anslås til omkring 69 millioner kroner årligt fra 2016.

Derudover er der udgifter i forbindelse med IAEA’s monitorering i resten af 2015, der anslås til knap 7,5 millioner kroner månedligt og skal dækkes via frivillige bidrag.

- Samtidig med vores bidrag opfordrer vi andre lande til at støtte IAEA med yderligere bidrag. Det er min forventning, at EU også vil bidrage. Det handler om stabilitet i regionen og internationalt, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Aftalen mellem Iran og de seks verdensmagter lægger op til, at hvis Iran tilfredsstiller 5+1-landenes krav til overvågning af deres atomprogram, skal de økonomiske sanktioner, der er pålagt landet i FN, ophæves.