17 kommuner sagsøger staten

Hele 17 kommuner har tilsluttet sig et søgsmpl om fejl i udligningssystemet. De er dog klar til at droppe søgsmål mod staten, hvis Folketinget kan finde en politisk løsning

17 kommuner har nu tilsluttet sig et gruppesøgsmål mod staten om fejl i udligningssystemet.

Det viser et statusnotat, som Hjørring Kommune har udarbejdet på vegne af de sagsøgende kommuner.

- Det er epokegørende, at en femtedel af kommunerne mener, der er snydt på vægten, og derfor er klar til at gå ind i en retssag, siger borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade (V).

Jammerbugt er blandt de 17 kommuner, der har afgivet tilsagn om at være med. To kommuner har sagt nej, og en enkelt har ikke taget endelig stilling.

Sagen handler om en fejl, som allerede blev påpeget af Lemvig Kommune i 2014.

Kommunerne mener, at udligningssystemet, der omfordeler milliarder mellem dem, ikke har taget højde for udlændinges uddannelsesniveau.

Det blev efterfølgende justeret med virkning fra 2019.

Men det er ikke rettet bagud.

Mistet flere hundrede millioner
De sagsøgende kommuner mener, de har mistet flere hundrede millioner kroner på den konto.

I Jammerbugt Kommune har man regnet sig frem til, at det drejer sig om 36 millioner kroner bare for 2017 og 2018.

- Det er mange penge sidst på måneden i vores regnskab, siger Mogens Gade.

Men kommunerne ønsker dybest set ikke en retssag, understreger han.

- Det er uværdigt at føre retssag mod staten. Det, vi i virkeligheden ønsker, er en politisk løsning, siger han.

- Folketinget skal erkende, at der er begået en fejl og så være klar til at kompensere for fejlen, siger Mogens Gade.

- Vi er indstillet på en politisk løsning. Men nu skal folketingspolitikerne til at agere ret hurtigt, hvis der skal findes en løsning, siger han.

Uret begynder nemlig at tikke, hvis man skal undgå, at sagen retsligt bliver forældet.

- Vi skal have indgivet stævning mod staten inden 1. juni for at undgå forældelse, siger Mogens Gade.

Statens advokat, Kammeradvokaten, har tidligere konkluderet, at man ikke mener, der er noget at komme efter.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har kaldt truslen om søgsmål for 'spild af skatteborgernes penge'.

Disse kommuner melder klar til retssag mod staten

17 kommuner har meldt sig klar til et søgsmål mod staten for fejl i udligningen.

* Det drejer sig om følgende kommuner:

Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Rebild, Assens, Mariagerfjord, Randers, Lejre, Stevns, Frederikssund, Jammerbugt, Brønderslev, Bornholm og Kerteminde.

* To kommuner har sagt nej. Det drejer sig om: Frederikshavn og Thisted.

* En enkelt har ikke taget endelig stilling endnu. Det gælder Vordingborg Kommune.

* De sagsøgende kommuner gør gældende, at de har mistet flere hundrede millioner kroner, fordi udlændinges uddannelsesniveau ikke er blevet registreret.

* Det har haft betydning for tildelingen af midler mellem kommunerne i udligningssystemet.

* Allerede i 2014 gjorde Lemvig Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet opmærksom på problemet.

* Fejlen er blevet korrigeret med virkning fra 2019.

* Det betyder, at kommuner, der hidtil har fået for meget udbetalt, fra 2019 får et korrekt - og dermed mindre - beløb i udligning.

* For at kompensere de kommuner, der nu vil miste kroner på den konto, besluttede regeringen sidste år at kompensere de kommuner, der fremover får et mindre beløb.

* Men der er ikke nogen kompensation til de kommuner, der mener, de har fået for lidt i udligning i de forudgående år.

* Når den sidste af de 20 involverede kommuner har behandlet sagen, er det planen, at der skal indgives stævning mod staten.

* Det skal ifølge de sagsøgende kommuner ske inden 1. juni 2019 af hensyn til risiko for forældelse.

Kilde: Statusnotat fra Hjørring Kommune.