23-årige Christinna: DF-politiker snyder mig for sygedagpenge

Dansk Folkepartis Kim Christiansen kæmper for ordnede arbejdsforhold og den danske model. Men nu vil 3F stævne hans restaurant i sag om sygedagpenge

- I det øjeblik hun melder sig syg, så er hun jo ikke med i en vagtplan længere. Vi lavede en anden vagtplan på det tidspunkt, hvor Christinna blev pillet ud. Hvilke timer skal jeg så betale sygedagpenge for, spørger Kim Christiansen. Her i aktion på restaurant Á Porta i Mariager. Foto: René Schütze/Privatfoto
- I det øjeblik hun melder sig syg, så er hun jo ikke med i en vagtplan længere. Vi lavede en anden vagtplan på det tidspunkt, hvor Christinna blev pillet ud. Hvilke timer skal jeg så betale sygedagpenge for, spørger Kim Christiansen. Her i aktion på restaurant Á Porta i Mariager. Foto: René Schütze/Privatfoto

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, lovpriste den danske model med overenskomster og ordnede forhold på arbejdsmarkedet under sin kamp mod kørselstjenesten Uber.

Men på transportordførerens egen restaurant i Mariager afviste DF-politikeren i august at udbetale sygedagpenge, da en kontraktansat medarbejder blev syg. 

Derfor er han nu havnet i en tvist med fagforeningen 3F. 

Her mener man, at den 23-årige tidligere ansatte Christinna Jereminsen er blevet snydt for cirka 15.500 kroner i lovpligtige sygedagpenge, efter hun i august blev sygemeldt fra Restaurant Á Porta med stress.

For lille til sygedagpenge
Den kombinerede bodega og restaurant i Mariager ejer Kim Christiansen sammen med hustruen, folketingsmedlem Pia Adelsteen (DF).

– Kim mener, at hans virksomhed er for lille til at skulle udbetale sygedagpenge under sygdom. Så jeg er blevet snydt for sygedagpenge på 116 kroner i timen under min sygdom, siger Christinna Jereminsen. (artiklen fortsætter under faktaboksen)

Fast eller løst arbejde hos Kim C.?

Ifølge Kim Christiansen var Christinna Jereminsen blot løst ansat. Men af ansættelseskontrakten - som kan læses i bunden af artiklen - fremgår det bl.a.:

At hun efter prøvetiden på tre måneder fik 30 dages opsigelsesvarsel og ikke måtte have bibeskæftigelse for andre, hverken lønnet eller ulønnet. 

At den sædvanlige arbejdstid udgør cirka 30 timer om ugen, med mulighed for fuld tid. Overarbejde må påregnes.

Der er ingen højeste arbejdstid. Arbejdet foregår i tidsrummet fra kl. 10 til 03.

Medarbejderen har pligt til at påtage sig overarbejde uden varsel. 

Der er ingen tillæg ved overarbejde eller for arbejde om natten, i weekenden eller på helligdage. Timelønnen var 138 kroner uanset tid på døgnet. 

Der er ingen pensionsindbetaling, ingen feriefridage – ingen løn under sygdom, børns første sygedag eller barsel.

Hun meldte sig ind i 3F i august. Nu har fagforeningen rejst et krav mod Á Porta om de manglende sygedagpenge, som en arbejdsgiver har pligt til at betale i op til 30 dage, når en medarbejder bliver syg.

Stævning på trapperne
– Vi er klar til at stævne ham. Kim Christiansen har brudt loven om sygedagpenge, så nu rejser vi krav om, at han skal betale 15.500 kroner i sygedagpenge til Christinna. Han hævder, at der ifølge ansættelseskontrakten kun er tale om en løs ansættelse. Men eksempelvis fik Christinna i maj tilsendt vagtplaner fra Pia Adelsteen, der rakte hen til udgangen af august. Det er ikke at være løsansat, siger faglig sekretær i 3F, Karsten Mølgaard Sørensen.

– De fleste arbejdsgivere ved godt, at de har nogle forpligtelser over for deres ansatte. Men jeg tolker det som om, at Kim Christiansen ikke mener, at han selv behøver at følge loven, fortsætter den faglige sekretær.

Ifølge Christinna Jereminsens ansættelseskontrakt med Kim Christiansen har hun ikke ret til løn under sygdom.

Om det siger sygedagpenge-loven: ’En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage fra første fraværsdag’.

***

Kim C. afviser at betale: ’Alt deres fagforeningslort’

– Jeg lukker hellere restauranten, end jeg bruger mit liv på 3F og hysteriske tøser, som ikke gider arbejde. Karsten Sørensen fra 3F er dybt debil.

Sådan lyder det med sædvanlig bramfrihed fra Kim Christiansen (DF) om Christinna Jereminsens krav om sygedagpenge. Det er rent ud sagt bare noget ’fagforeningslort’.

- Vi ønsker at holde ved den danske model. Vi ønsker ikke det der totale wild west-system. Under debatten om Uber kæmpede Kim Christiansen for overenskomster og ordnede forhold i taxabranchen, men han vil ikke selv tegne overenskomst - og afviser, at hans tidligere medarbejder havde krav på sygedagpenge. Foto: Folketinget TV
- Vi ønsker at holde ved den danske model. Vi ønsker ikke det der totale wild west-system. Under debatten om Uber kæmpede Kim Christiansen for overenskomster og ordnede forhold i taxabranchen, men han vil ikke selv tegne overenskomst - og afviser, at hans tidligere medarbejder havde krav på sygedagpenge. Foto: Folketinget TV
 

- 3F har en skjult dagsorden, fordi jeg ikke vil tegne overenskomst med dem. Ingen andre restauranter i byen har det. Det her er kun interessant, fordi jeg sidder i Folketinget. Så ringer de til Ekstra Bladet.

- Man har vel ret til sygedagpenge, hvis man arbejder på en fast kontrakt?

- Nej. Det har man ikke. Hun har ikke været i et fast ansættelsesforhold. Hun er ikke fuldtidsansat.

- Hun havde jo en rigtig ansættelseskontrakt. Der står eksempelvis i kontrakten, at hun ikke må arbejde for andre. Opsigelsesvarslet er også beskrevet i kontrakten?

- Jo, men der står også, at hun ikke får løn under sygdom. Hun får løn for de timer, hun er i virksomheden. Det er helt normal praksis.

- Loven om sygedagpenge siger: ’En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage’. Det gælder vel også dig?

- Det gælder for fastansatte. I det øjeblik hun melder sig syg, så er hun jo ikke med i en vagtplan længere. Hvilke timer skal jeg så betale sygedagpenge for? Der er jo ikke nogle timer at gå ud fra, når hun ikke er der. Sådan er man løst ansat.

- I havde jo en vagtplan. Så er hun vel sygemeldt de dage, hvor hun stod i vagtplanen?

- Nej, fordi vi lavede en anden vagtplan på det tidspunkt, hvor Christinna blev pillet ud. Vi kan jo ikke have en sygemeldt stående på en vagtplan. Sådan er det.

- Jeg har bare svært ved at forstå, du siger, at hun ikke er ansat, når hun har en meget detaljeret ansættelseskontrakt.

- Når hun ikke er ansat i faste vagter, så kan jeg jo for pokker ikke betale hende sygeløn.

- Havde hun ikke fået en vagtplan for hele sæsonen allerede i maj?

- Jo, det skal vi jo. Nok ikke for hele sæsonen. Ifølge loven skal vi have nogle vagtplaner, der strækker lidt mere end to dage.

- Og når så hun bliver syg, skal hun så ikke have sygedagpenge for de dage, hvor hun er vagtsat?

- Nej det skal hun da ikke. Så piller vi hende ud af vagtplanen. Og når man ikke er på arbejde, så får man jo ingen løn. Sådan er det jo. Jeg har ikke fundet 3F’s krav dokumenteret. Hvis sagen går i retten, så tager vi den også der.

- Det bliver spændende at følge.

- 3F ved de ikke har en sag. Hun skal ikke have sygedagpenge, når hun ikke er ansat på fast tid. Så kan 3F komme med alt deres fagforeningslort bagefter.

***

Jeg blev hentet i ambulance

5. august fik Christinna Jereminsen ifølge en opgørelse fra 3F kun løn for to timers arbejde på restaurant Á Porta, der er ejet af DF-parret Kim Christiansen og Pia Adelsteen.

Omkring klokken 11 om formiddagen blev hun nemlig hentet af en ambulance og kørt til sygehuset i Aalborg. 

Christinna Jereminsen foran restaurant Á Porta, hvor hun blev sygemeldt i august. Ifølge 3F skulle hun havde haft godt 15.500 kroner i sygedagpenge, men det er DF’s Kim Christiansen uenig i. Foto: René Schütze
Christinna Jereminsen foran restaurant Á Porta, hvor hun blev sygemeldt i august. Ifølge 3F skulle hun havde haft godt 15.500 kroner i sygedagpenge, men det er DF’s Kim Christiansen uenig i. Foto: René Schütze

- Jeg fik hjertebanken og blev svimmel. Til sidst kunne jeg næsten ikke stå på mine ben. Lægerne på sygehuset kunne ikke komme med et bedre bud end stress. Dagen efter var jeg hos min egen læge. Hun mente, at det var arbejdsrelateret stress, forklarer Christinna Jereminsen, der derefter sygemeldte sig for 14 dage. 

Efter en enkelt dag tilbage på jobbet blev den 23-årige igen sygemeldt - og sagde op få dage senere. 

Christinna Jereminsen mener selv, at hun bukkede under for arbejdsvilkårene på Á Porta, hvor hun begyndte i april måned i år.

Bodegaen har åbent 11-22 på hverdage - og til klokken 02 i weekenden. Den tilstødende smørrebrødsrestaurant har åben fra 12-17.

- Når man står der alene, så laver man mad, serverer den, sørger for drikkevarer til gæsterne i baren og vasker op. Man render frem og tilbage i pendulfart. Nogle dage på 12-13 timers vagter, hvor man ikke havde tid til at sætte sig ned og holde spisepause. Ofte blev vagtplanerne lavet om. Så kunne man nogle gange møde ind til en syv timers vagt, som så var lavet om til 12 timer, siger Christinna Jereminsen, der har to små drenge på knap et og tre år.

Herunder kan du læse den ansættelseskontrakt, som Kim Christiansen og Christinna Jereminsen indgik med virkning fra 1. april 2018. I kontrakten fremgår, at der har været tre måneders prøvetid og opsigelsesvarslet er på 30 dage. Medarbejderen måtte eksempelvis ikke have bibeskæftigelse. Trods det mener Kim Christiansen ikke, at der er tale om en fastansættelse. Christinna Jereminsen og 3F er uenige.

 

 

Lov om sygedagpenge

§ 30. En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage forlænges ikke, selv om der i perioden forekommer søgnehelligdage, fridage, arbejdskonflikt el.lign., der kan afbryde udbetalingen af sygedagpenge.

Stk. 2. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er betinget af, at lønmodtageren på første fraværsdag

1) har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver og

2) i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer.