500 vikarer til 170 kr. i timen står for kontrol af milliardstøtte

Erhvervsstyrelsen arbejder lige nu på at ansætte 500 vikarer, som skal kontrollere virksomheder, der søger coronastøtte

Stadigt flere virksomheder er begyndt at gøre brug af trepartsaftalen om statslig betalt lønkompensation til medarbejderne, fortalte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde i Københavns Lufthavn tirsdag morgen. Alligevel mister rigtig mange fortsat jobbet. Video: Ritzau Scanpix

Bolværket mellem coronasvindel og statskassens mange milliarder kroner kommer til at være en sværm af nyansatte vikarer til 170 kroner i timen.

Det viser et jobopslag fra Erhvervsstyrelsen. 60 er allerede ansat, men styrelsen 'forventer at få brug for op mod 500 midlertidige medarbejdere til at håndtere kompensationsordningerne'.

Vikarernes opgaver bliver ifølge jobopslaget 'gennemgang af dokumentation' og 'udbetaling af midler'.

'Vi vil om ca. to uger have ansat de første 250 sagsbehandlere, og herefter kan der måske blive tale om op mod det dobbelte - afhængig af hvor mange ansøgninger vi modtager på kompensationsordningerne,' oplyser Erhvervsstyrelsen.

For at undgår massefyringer, konkurser på stribe og en økonomi i ruiner har et flertal på Christiansborg vedtaget en række hjælpepakker.

I rene tilskud til virksomheder regner Finansministeriet med, at det koster statskassen omkring 50 milliarder kroner de første tre måneder. Mere kan komme på tale, oplyser finansminister Nicolai Wammen (S).

De mange nyansatte vikarer vækker dog en vis bekymring hos Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

- Det der det vigtigste er, at der ikke sker svindel. Vi taler om over 50 milliarder kroner. Om 500 vikarer er det, der skal til kan man sætte spørgsmålstegn ved, siger DF's finansordfører, René Christensen.

Kontrol med løntilskud

Erhvervsstyrelsen har tilrettelagt kontrol i ansøgningsprocessen sådan:

- Virksomhederne oplyser deres CVR-nummer i forbindelse med ansøgning, og på den baggrund trækkes oplysninger om antallet af virksomhedens medarbejdere. Hermed kan kontrolleres, om de efterlever kravet om, hvor mange de skal hjemsende for at få lønkompensation.

- Erhvervsstyrelsen får adgang til at holde relevante oplysninger op mod offentlige registre, fx lønoplysninger fra Skatteministeriets e-indkomstregistre mhp. at sikre et retvisende kompensationsniveau for hver hjemsendt medarbejder.

- Forslag til kompensationsniveau beregnes på baggrund af oplysninger fra offentlige registre, og såfremt virksomheder vælger at indrapportere et andet beløb, kan de pålægges at skulle dokumentere dette ved bl.a. at indsende lønsedler, ansættelseskontrakter eller lign. dokumentation.

- I kontrolfasen kan Erhvervsstyrelsen pålægge virksomheden at anvende revisorbistand mhp. at dokumentere indsendte oplysninger, ligesom oplysninger om hjemsendte medarbejdere skal attesteres af den faglige repræsentant på virksomheden.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Som man kan læse i faktaboksen, har regeringen indlagt en række muligheder for kontrol. Onsdag var første dag, hvor virksomheder kunne søge støtte til lønnen for hjemsendte ansatte.

Knap 4700 virksomheder har allerede søgt, og der er både pres på telefoner, it-setup og de bagvedliggende formalia.

Tivoli får hjælp af staten: Har sendt 432 ansatte hjem

Det har derfor ikke været muligt torsdag at få svar på, hvilken kontrol der vil være i forbindelse med støtte til tabt omsætning og faste udgifter, som også indgår i statens hjælpepakker.

Samtidig har det heller ikke været muligt at få svar på, hvordan man kontrollerer nyoprettede virksomheder.

Dansk Folkeparti har tænkt sig at følge udbetalingerne af de mange milliarder kroner tæt.

- Men hvis det er det, regeringen vurderer er det optimale, ja, så må vi håbe, at det er rigtigt. Vi vil følge det tæt både nu og efter, fortæller René Christensen.