656 kræver erstatning i historisk sag: Nu anklages Staten og vindgigant for fusk

41 kæmpe vindmøller sættes op langs Vestkysten. Borgerne føler sig ført bag lyset med manipulerede billeder af møllernes synlighed og falske oplysninger om støj

Jens Kaasgaard føler sig ført bag lyset af vildledende oplysninger om den knap 200 meter høje vindmøllepark, som skyder op foran hans hus: - Det jo dybt kritisabelt! (Foto/redigering: Ernst van Norde/Mikkel Cramon)

 

Den svenske energigigant Vattenfall og Energistyrelsen har i årevis manipuleret med grundlaget for to vindmølleparker, som skal bygges tæt på stranden langs den uberørte kyst i Vestjylland. Vindmøllerne vil nemlig blive langt mere synlige og støjende end hidtil oplyst.

Det viser nye visualiseringer og oplysninger om støjgener, som netop er kommet frem under Danmarkshistoriens største erstatningssag om vindmøller.

656 borgere og sommerhusejere har klaget og søgt erstatning hos den særlige Taksationsmyndighed, fordi deres ejendomme ventes at falde i værdi, når 41 kæmpe kystnære havvindmøller opføres over en cirka 30 kilometer lang strækning af Vestkysten. 

Til brug for Taksationsmyndighedens arbejde er der blevet lavet nye rapporter om de kystnære vindmølleparker ’Vesterhav Nord og Syd’. Her syner møllerne pludselig langt større og tydeligere end i det materiale, som de berørte borgere og offentligheden tidligere er blevet præsenteret for.

- Hvis politikerne havde vidst, hvad vi ved nu - så kan jeg ikke forestille mig, at de havde sagt ja til projektet. Den information, som vi har fået, har jo været helt katastrofal dårlig. De oprindelige visualiseringer af møllernes størrelse har været meget misvisende. Jeg håber sandelig ikke, at det har været politikernes beslutningsgrundlag. For så er det jo dybt kritisabelt, forklarer Jens Kaasgaard, der er en af de borgere, som har søgt erstatning.

Den beslutning skulle han og de øvrige mange hundrede borgere tage senest 6. april sidste år, hvor der var deadline for at søge erstatning. Hver klager skulle samtidig overveje, om de ville betale de 4000 kroner, som det koster i gebyr. (artiklen fortsætter under billedet)

Til venstre ses den visualisering, som Vattenfall præsenterede på det lovpligtige borgermøde om muligheden for erstatning. Her står nærmeste vindmølle angiveligt på en afstand af 5,2 km. Til højre ses den nye officielle visualisering, hvor nærmeste mølle står ca. 10 procent længere væk - nemlig 5,7 km. Visualisering: Vattenfall/Planenergi
Til venstre ses den visualisering, som Vattenfall præsenterede på det lovpligtige borgermøde om muligheden for erstatning. Her står nærmeste vindmølle angiveligt på en afstand af 5,2 km. Til højre ses den nye officielle visualisering, hvor nærmeste mølle står ca. 10 procent længere væk - nemlig 5,7 km. Visualisering: Vattenfall/Planenergi
 

Skjulte møllernes placering
Men på det tidspunkt kunne de dog ikke få oplyst, hvor møllerne konkret ville blive opført. Energistyrelsen, under energiminister Lars Christian Lilleholt (V), anede det angiveligt ikke. (artiklen fortsætter under grafikken)

Det fremgår af et mailsvar til Jens Kaasgaard, der er politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi. Han udtaler sig til denne artikel som privatperson og part i sagen. Men den erfarne topjurist er hverken imponeret over Energistyrelsens sagsbehandling eller Vattenfalls vilje til at levere troværdige oplysninger.

- Det er så grotesk, at da vi skulle søge erstatning, der kunne vi ikke engang få at vide, hvor møllerne skulle placeres. Det er ret afgørende, om de ligger lige ud for os, eller om de ligger flere kilometer væk. Først 29. marts i år – næsten et år efter fristen – blev jeg under et offentligt møde bekendt med, hvor den sydligste mølle skulle placeres, forklarer han, der får udsigt til alle 21 vindmøller i Vesterhav Nord-projektet fra sit hus i landsbyen Ferring, hvor han er født og opvokset. (artiklen fortsætter under billedet)

Tommy Wølk og Jens Kaasgaard sår tvivl om, hvorvidt sagsbehandlingen i Energistyrelsen lever op til god forvaltningsskik. De bor i den lille by Ferring nær Bovbjerg Fyr, hvor Vesterhav Nord opføres. Foto: Ernst Van Norde
Tommy Wølk og Jens Kaasgaard sår tvivl om, hvorvidt sagsbehandlingen i Energistyrelsen lever op til god forvaltningsskik. De bor i den lille by Ferring nær Bovbjerg Fyr, hvor Vesterhav Nord opføres. Foto: Ernst Van Norde

Oplysninger holdt skjult
- Der er stykvis kommet nye oplysninger hele vejen igennem. Først for nogle uger siden fik vi oplyst, at der vil komme støj fra møllerne. På Vattenfalls hjemmeside står stadig, at vi ikke vil kunne høre dem.

- Der vil være blinkende rødt lys fra toppen af samtlige møller om natten. Men sidste år oplyste Vattenfall, at det kun ville være på fire af møllerne, fortsætter Jens Kaasgaard. (artiklen fortsætter under faktaboksen)

Derfor virker havmøller enorme

Med en afstand til kysten på 4-10 kilometer kommer de knap 200 meter høje vindmølleparker, Vesterhav Nord og Syd, til at stå inden for horisontlinjen. 

Hvis en dansker med en højde lidt over gennemsnittet nyder havudsigten fra vandkanten, så vil horisonten teoretisk være ca. fem kilometer ude. I praksis længere.

Står samme person på en skrænt eller klit, der eksempelvis er 15 meter høj, så vil horisontlinjen være ca. 15 kilometer ude i vandet. Først derefter vil jordens krumning begynde at skjule noget af en havvindmølle.

Man skal, ifølge Energistyrelsen helt ud på 20-25 kilometers afstand, før større dele af mølletårnet vil begynde at være skjult under horisontlinjen.

En rapport om de visuelle forhold ved kystnære havvindmøller, som Energistyrelsen fik lavet i 2012 af Sweco Architects, fastslår, at en 180 meter høj havvindmølle selv på en afstand af 13 kilometer fra kysten vil være det ’dominerende element’ i landsskabsbilledet.

På den afstand vil ’møllerne kunne ses tydeligt og opfattes som værende tæt på. De enkelte møller, deres vinger og rotation fremstår tydeligt,’ skriver eksperterne fra Sweco Architects.

Ifølge rapporten fra 2012 virker proportionerne på havmøller langt voldsommere end tilsvarende møller på land. Det skyldes, at andre elementer i landskabet spiller ind på opfattelsen af landmøller, mens ’møller på åbent hav typisk står helt alene i synsfeltet, uden indblanding fra andre elementer end vandet og himlen’.

Ifølge det nye materiale vil støjniveauet eksempelvis på Jens Kaasgaard ejendom blive cirka otte gange kraftigere end i dag. (artiklen fortsætter under dokumenterne)

Fra Vattenfalls hjemmeside. Her står, at bølgerne vil overdøve støjen fra vindmøllerne. Samme oplysning fik borgerne, ifølge en række kilder, før de skulle beslutte, om de ville ofre gebyret på 4000 kroner, som det koster at søge erstatning.
Fra Vattenfalls hjemmeside. Her står, at bølgerne vil overdøve støjen fra vindmøllerne. Samme oplysning fik borgerne, ifølge en række kilder, før de skulle beslutte, om de ville ofre gebyret på 4000 kroner, som det koster at søge erstatning.
 
Ovenfor uddrag fra ny rapport om eksisterende og fremtidige støjforhold ved Jens Kaasgaards ejendom. Stigningen til 28,3 dB betyder, at støjen vil blive ca. ottedoblet. Dog fra et meget lavt niveau.  (læs mere om dB-skalaen nedenfor).
Ovenfor uddrag fra ny rapport om eksisterende og fremtidige støjforhold ved Jens Kaasgaards ejendom. Stigningen til 28,3 dB betyder, at støjen vil blive ca. ottedoblet. Dog fra et meget lavt niveau. (læs mere om dB-skalaen nedenfor).

Han mener, at langt flere borgere havde søgt om erstatning for såvel ejendomsværditab som mistet herlighedsværdi, hvis Vattenfall og Energistyrelsen havde givet retvisende oplysninger. 

- Jeg er sikker på, at rigtig mange har undladt at søge erstatning, fordi de stolede på det, som var blevet lagt frem. Dem har jeg ondt af, siger han, der personligt forventer, at hans ejendom bliver halveret i værdi. (artiklen fortsætter under faktaboksen)

Ballade-møller

2012: Bredt flertal i Folketinget beslutter, at der skal opføres kystnære havvindmøller.

September 2016: Energistyrelsen tildeler Vattenfall opgaven med at opstille de kystnære vindmølleparker Vesterhav Nord og Syd på i alt 350 megawatt.

Januar 2017: Vattenfall indrykker annoncer om et offentligt møde om bl.a. retten til at søge erstatning i ugebladet Fiskeri Tidende og lokale ugeaviser. Mange sommerhusejere ser ikke disse aviser om vinteren.

Februar 2017: Vattenfall og Energistyrelsen afholder lovpligtigt infomøde for borgerne om projektet, frister og klagemuligheder. På mødet vises og uddeles visualiseringer af møllerne. De kan kun dårligt ses, og Vattenfall – med Energistyrelsens medarbejdere som vidner – lover, at møllerne ikke vil kunne høres på land.

6. april 2017: Borgere, der vil søge erstatning, skal gøre det på Energinet.dk’s hjemmeside inden klokken 16. De skal medsende kvittering på, at de har indbetalt 4000 kroner i klagegebyr. På det tidspunkt vil hverken Vattenfall eller Energistyrelsen dog oplyse, hvor møllerne skal stå.

29. marts 2018: Vattenfall oplyser for første gang, hvor møllerne præcis skal stå.

Juni 2018: Den særlige taksationsmyndighed for vindmøller begynder sit arbejde med at vurdere erstatninger til de 656 boligejere, der samlet har indbetalt 2,6 millioner kroner i gebyr for at komme i betragtning. I den forbindelse laves nye rapporter med visualiseringer af møllerne, som nu fremstår større og mere synlige.

Samtidig kommer det frem, at møllerne vil medføre både almindelig og lavfrekvent støj, som kan høres på folks ejendomme. 

Ekstra Bladet har set en række af rapporterne, som viser, at støjen typisk stiger fra nuværende seks decibel (dB) til 27-28 dB ved ’frisk vind’. Decibel-skalaen er logaritmisk. Tre dB op på skalaen betyder, at støjen er fordoblet. Der er altså tale om en ottedobling i forhold til den nuværende støj.

Samme holdning har Tommy Wølk, der også er blandt de 656, som har søgt erstatning. Han er marketingschef i et byggefirma og bor i en istandsat skolebygning i udkanten af landsbyen Ferring. Her får han fremover udsigt til 20 af de store vindmøller.

- Jeg tror, at det er bevidst manipulation fra Vattenfalls side. Vattenfall lovede på borgermødet, at møllerne ikke støjede. De ville blive overdøvet af bølgerne, forklarede de, mens folk fra Energistyrelsen stod lige ved siden af, siger Tommy Wølk, der forventer 30-40 procent i værditab på sin ejendom.

Vattenfall afviser alt
Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) meddeler via sin presseafdeling, at han ikke vil interviewes om materiale, der indgår i klagesager. Han henviser derfor til Vattenfall, som på grund af ferie heller ikke vil stille op til interview.

Men i et mailsvar fra presseafdelingen afviser Vattenfall anklagerne – og fralægger sig ansvaret for de omstridte visualiseringer: ’Visualiseringer til såvel borgermøde som taksationsmateriale er ikke udformet af Vattenfall. De er lavet af tredjepart efter statens vejledninger, godkendt af myndighederne og med forskellige formål. Spørgsmål til udformning og proces for visualiseringer bør forelægges de for vejledningerne ansvarlige myndigheder’.

Samtidig skriver Vattenfall, at støjen fra møllerne holder sig under de tilladte grænseværdier og ikke vil kunne høres over havet på over fire kilometers afstand. De røde natlys på samtlige 41 vindmøller, har ifølge Vattenfall, hele tiden være udgangspunktet. Altså på trods af, at Vattenfalls billedmateriale viste noget andet. 

På grund af sommer kan heller ikke den ansvarlige myndighed, Energistyrelsen, give interview. I et mailsvar afviser styrelsen dog, at der er fremlagt misvisende materiale. Energistyrelsen oplyser, at de beregnede støjniveauer er under grænseværdierne og næppe vil være hørbare.

Du kan se yderligere dokumentation i billedgalleriet herunder.

Intet tyder på ro i Dansk Folkeparti

Seneste nyt

Mit EB

Opret en gratis konto og få adgang til:
miteb-dagensvigtigste.jpg

Dagens vigtigste

Redaktionen udvælger dagens vigtigste artikler, så du altid er opdateret på det nyeste fra ind- og udland

miteb-lokalenyheder.jpg

Lokalt

Hold dig opdateret på vejr, trafik, bolig- og erhvervsnyheder i din kommune.

miteb-follow.jpg

Følg emner

Abonnér på de emner, der interesserer dig, så du aldrig går glip af noget.

miteb-saved.jpg

Gem artikler

Læst noget interessant? Gem artiklen til senere.