Advokater vil trække DF for menneskerettighedsdomstol

Trods Højesterets frifindelse af Dansk Folkeparti for ærekrænkelser af 15 nye statsborgere i annonce, vil advokater indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg

- Vi vil indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Sådan siger advokat Poul Hauch Fenger efter landets højeste domstol torsdag har afgjort, at en avisannonce fra Dansk Folkeparti, der indeholdte navnene på 685 personer fra et lovforslag om statsborgerskab, hverken var ulovlig eller krænkende.

Poul Hauch Fenger har sammen med advokat Martin Cumberland repræsenteret 15 sagsøgere, der var nævnt i annoncen.

Selvom seks juridiske dommere i by- og landsretten havde dømt DF for ærekrænkelser, var de syv dommere i Højesteret altså af en den modsatte opfattelse.

Dagens højesteretsdom frifinder Dansk Folkeparti, og dermed har Danmarks højeste juridiske instans afgjort sagen.

Men det sidste punktum er altså ikke nødvendigvis sat i 'annonce-sagen'.

- Jeg er helt overbevist om, at menneskerettighedsdomstolen vil optage den. Med afgørelsen i Højesteret er alle muligheder udtømt i Danmark, siger Poul Hauch Fenger.

Højesteret har talt: Her er dommen over omstridt DF-annonce

- Men hvad kan Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol lægge vægt på, som Højesteret ikke er nået frem til?

- De kan lægge vægt på det samme, som by- og landsretterne i Danmark lagde vægt på. Nemlig at den politiske ytringsfrihed er udvidet, men at den ikke er ubegrænset.

- I Strasbourg kommer vi til at lægge vægt på, at der naturligvis skal være adgang til at starte en politisk debat. Det skal bare ikke være sådan, at man kan kalde uskyldige mennesker terrorister for at starte en sådan debat, siger Poul Hauch Fenger og fortsætter:

- Jeg er overbevist om, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kommer til at lægge mere vægt på beskyttelsen af mine klienter end på beskyttelsen af den politiske ytringsfrihed. At man kan kalde alle personer optrykt ved navn for potentielle terrorister. Det er meget usædvanligt, at Højesteret er så uenig med by- og landsretten. Ved de to første sager var det med dommerstemmerne 6-0, siger han.

Juridisk spidsfindighed
Mens DF-formand Kristian Thulesen Dahl mener, at dommen er en sejr for demokratiet og den politiske ytringsfrihed, så er advokat Martin Cumberland, som førte sagen i Højesteret, overrasket over udfaldet. 

- Højesteret kvæler sagen på en juridisk spidsfindighed. Højesteret siger, at der er tale om en så vag mistænkeliggørelse, at den ikke anses som krænkende. Men der bliver ikke lavet en afvejning af politisk ytringsfrihed kontra privatlivets beskyttelse, siger han.

Martin Cumberland og Poul Hauch Fenger vil altså nu sammen med deres 15 klienter tage sagen videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Det var ikke det resultat, jeg havde håbet på. Slet ikke eftersom en enig byret og en enig landsret fandt frem til noget andet, siger Martin Cumberland, der repræsenterede de 15 sagsøgere i Højesteret. Det er så principielt. Denne sag har aldrig handlet om penge, men om anstændighed, sund fornuft og mine klienters behov og ønske om genoprejsning, siger Martin Cumberland.